11/13/2018 - سه شنبه 22 آبان 1397
جستجو
شهردار ناحیه شش
نام و نام خانوادگی: حسین رزاقی

پست الکترونیک : razaghi-ho@tehran.ir

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1359

محل تولد: تهران

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت راهبردی