11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
شهردار ناحیه شش
نام و نام خانوادگی: فریبا فتحی سقزچی

پست الکترونیک : fathi-fari@tehran.ir

نوع استخدام: قراردادی

سال تولد: 1361

محل تولد: تهران

تحصیلات: دکترا برنامه ریزی محیط زیست