11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

ساختار سازمانی
شهردار ناحیه
امير محمدی
     
    معاون ناحیه
    ناصر نمازی(سرپرست)
     
    اداره شهرسازی
    علي مهدي
     
    اداره عمران و ترافیک
    علی اصغر اسفندانی
     
    اداره اجتماعی و فرهنگی
    انسيه رضازاده تلوكلائي
     
    اداره امور شهری و محیط زیست
    سخاوت فتحي مقدم
     
    اداره برنامه ریزی، مالی و اداری
    جمشید بابایی نژاد
     
    شهردار شب 1
    یاسر موثقی
     
    شهردار شب 2
    علی محسنی معصوم آباد
ناحیه دو

شهرک ولیعصر - خیابان سپیده جنوبی - روبروی مسجد پنج تن آل عبا

تلفنخانه مرکزی: 66210829 - 66206832

در هم اندیشی مدیران شهری و شورایاران دو محله از منطقه 18 تهران به تصویب رسید : اهتمام جدی برای حفظ نگهداشت محلات و رفع معضلات ناشی از ترافیک معابر

در هم اندیشی مدیران شهری و شورایاران دو محله از منطقه 18 تهران به تصویب رسید : اهتمام جدی برای حفظ نگهداشت محل...

در منطقه 18 تهران : معضل دیرینه آبگرفتگی زیر گذر نعمت آباد مرتفع شد

در منطقه 18 تهران : معضل دیرینه آبگرفتگی زیر گذر نعمت آباد مرتفع شد

همزمان با یوم ا... 13 آبان : زنگ حماسه در مدارس منتخب منطقه 18 تهران طنین افکند

همزمان با یوم ا... 13 آبان : زنگ حماسه در مدارس منتخب منطقه 18 تهران طنین افکند

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر محوری پاکسازی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر ...

در بازدید صبحگاهی روز تعطیل شهردار منطقه 18 تهران در دستور کار قرار گرفت  : بررسی راهکارهای عملیاتی برای عقب نشینی املاک معارض در تعریض خیابان شهیدان بهرامی

در بازدید صبحگاهی روز تعطیل شهردار منطقه 18 تهران در دستور کار قرار گرفت : بررسی راهکارهای عملیاتی برای عقب ن...

اطلاعات کلی جمعیت ناحیه 2 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 0% 0.1% 0.1%
0.1%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل ناحیه 2
3.2  24935 39393
 40954 80347
 49% 51%