11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
ساختار سازمانی
 شهردار ناحیه
ابوالفضل كبوراني
     
    معاون ناحیه
    مهدي افشار
     
    اداره شهرسازی
    داود محمدي نسب(سرپرست)
     
    اداره عمران و ترافیک
    جواد غضنفری نوید
     
    اداره اجتماعی و فرهنگی
    جعفر گودرزي
     
    اداره امور شهری و محیط زیست
    فرهاد كاظمي
     
    اداره برنامه ریزی، مالی و اداری
    زهرا قوزلو
     
    شهردار شب 1
    آصف صادق بیگی
     
    شهردار شب 2
    روح الله چیت سازی
ناحیه سه

میدان الغدیر - انتهای مرتضی زندیه - خیابان شهید عرب احمدی - انتهای خیابان شهید سلطانی - جنب سوله بحران

تلفنخانه مرکزی: 66802215

شهرداری منطقه 18 تهران با هدف شفاف سازی عملکردی و حفظ محیط زیست برگزار شد : نشست آموزشی فرآیند ورود و تبادل اطلاعات در سامانه نگهداشت

شهرداری منطقه 18 تهران با هدف شفاف سازی عملکردی و حفظ محیط زیست برگزار شد : نشست آموزشی فرآیند ورود و تبادل اط...

در راستای تحقق شعار شهروند مداری و تسهیل در امر تردد شهروندان صورت گرفت : پیگیری مطالبات عمرانی و ترافیکی ساکنین محلات یافت آباد منطقه 18 تهران

در راستای تحقق شعار شهروند مداری و تسهیل در امر تردد شهروندان صورت گرفت : پیگیری مطالبات عمرانی و ترافیکی ساکن...

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر محوری پاکسازی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر ...

در هم اندیشی مشترک مدیران شهری و شورایاران سه محله از منطقه 18 تهران مصوب شد : اهتمام ویژه شهروندان در امر نگهداشت شهر و تلاش برای ایمن سازی معابر شاخص

در هم اندیشی مشترک مدیران شهری و شورایاران سه محله از منطقه 18 تهران مصوب شد : اهتمام ویژه شهروندان در امر نگه...

سرپرست ناحیه 3 شهرداری منطقه 18 تهران : کار و تلاش برای آبادانی محلات تعطیل بردار نیست

سرپرست ناحیه 3 شهرداری منطقه 18 تهران : کار و تلاش برای آبادانی محلات تعطیل بردار نیست

اطلاعات کلی جمعیت ناحیه 3 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 0% 0.1% 0.1%
0.1%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل ناحیه 3
3.2  23834 37738
 39642 77380
 48.8% 51.2%