11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

ساختار سازمانی
شهردار ناحیه
حامد مرادی
     
    معاون ناحیه
    حامد شعاعی
     
    اداره شهرسازی
    مجید گنجی
     
    اداره عمران و ترافیک
    عباس قاسمی
     
    اداره اجتماعی و فرهنگی
    داود دادخواه
     
    اداره امور شهری و محیط زیست
    خسرو نادري پور
     
    اداره برنامه ریزی، مالی و اداری
    سيد سجاد هاشمی
     
    شهردار شب 1
    علی اکبر مستقیمی
     
    شهردار شب 2
    عزیز پاشا نژاد
ناحیه چهار

شادآباد - خیابان 17 شهریور - نرسیده به 15 متری اول - جنب شهر کتاب

تلفنخانه: 66802856

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر محوری پاکسازی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر ...

باحضور شهردار و مدیران ناحیه 4 منطقه 18 تهران محقق شد : تشکیل کارگروه کارشناسی برای حل و فصل مشکلات و تحقق مطالبات شهروندان محله سعید آباد

باحضور شهردار و مدیران ناحیه 4 منطقه 18 تهران محقق شد : تشکیل کارگروه کارشناسی برای حل و فصل مشکلات و تحقق مطا...

شهردار ناحیه 4 منطقه 18 تهران : فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی دینی وتاریخی است

شهردار ناحیه 4 منطقه 18 تهران : فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی دینی وتاریخی است

آوای مهر در مراکز آموزشی منطقه 18 تهران طنین انداز شد

آوای مهر در مراکز آموزشی منطقه 18 تهران طنین انداز شد

در جلسه  ارزیابی اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران : کارنامه عملکردی نواحی هفتگانه منطقه 18 نمره قبولی گرفت

در جلسه ارزیابی اداره کل هماهنگی ، نظارت و پیگیری امور مناطق شهرداری تهران : کارنامه عملکردی نواحی هفتگانه من...

اطلاعات کلی جمعیت ناحیه 4 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 0% 0.1% 0.1%
0.1%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل ناحیه 4
3.2  21390 33650
 34601 68251
 49.3% 50.7%