09/25/2018 - سه شنبه 3 مهر 1397
جستجو
معاون حمل و نقل و ترافیک
نام و نام خانوادگی: امیرحسین عساری

پست الکترونیک : asari@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1349

محل تولد : تهران

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت محیط زیست