06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
معاون حمل و نقل و ترافیک
نام و نام خانوادگی: سید جلال حسینی

پست الکترونیک : hosseini-ja@tehran.ir

نوع استخدام : کارمند رسمی

سوابق خدمتی : 26 سال

سال تولد: 1347

محل تولد : دماوند

سوابق تحصیلی

لیسانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
معاون حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه 18
رئیس پهنه جنوب ، شامل مناطق 16-17-18-19-20
شهرداری تهران
دبیر ستاد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل معاونت حمل و نقل و ترافیک
شهرداری منطقه 15
رئیس پهنه جنوب و جنوب شرق شامل مناطق 16،15،14،13 و 20
شهرداری منطقه 15
عضو کمیسیون تحویل
شهرداری منطقه 15
عضو کمیسیون شهرسازی
شهرداری منطقه 15
معاون حمل و نقل و ترافیک
سازمان ترافیک
عضو کمیته فرهنگی
سازمان ترافیک
عضو کمیته ایمنی و انتظامی شورای حمل و نقل و ترافیک
سازمان ترافیک
مدیر واحد ایمنی و استاندارد معاونت فنی
سازمان ترافیک
عضو کمیسیون صدور آرم
سازمان ترافیک
مدیر واحد صدور آرم
سازمان ترافیک
مدیر واحد ایمنی و تصادفات در معاونت مطالعات و برنامه ریزی
سازمان ترافیک
کارشناس حمل و نقل در معاونت مطالعات و برنامه ریزی
شهرداری منطقه 8
ناظر عمرانی در معاونت فنی و عمرانی
معاونت فنی و عمرانی
ناظر عالیه در اداره کل هماهنگی مناطق و سازمانها