10/17/2018 - چهارشنبه 25 مهر 1397
جستجو
معاون حمل و نقل و ترافیک
نام و نام خانوادگی: سید جلال حسینی

پست الکترونیک : hosseini-ja@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1347

محل تولد : دماوند

تحصیلات: لیسانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک