11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
معاون مالی و اقتصاد شهری
نام و نام خانوادگی: حمیدرضا خسروی

پست الکترونیک : khosravi-hr@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سال تولد: 1351

محل تولد : مینودشت

تحصیلات: فوق لیسانس مدیریت دولتی - مالی