12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
ساختار سازمانی
معاونت توسعه منابع انسانی
لیلا مینایی
     
    اداره امور اداری و کارگزینی
    فرنگیس موسوی
     
    اداره آموزش
    مهدیه اودرخانی
     
    واحد امور رفاهی
    قربان محمدزاده
     
    واحد امور ایثارگران
    یوسف عباسی
ساختمان شماره 2

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، روبروی شهرک ترافیک (معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری، توسعه منابع انسانی، فنی و عمران)

تلفنخانه مرکزی: 66217889