11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو


ساختار سازمانی
معاونت توسعه منابع انسانی
فرنگیس موسوی
     
    اداره امور اداری و کارگزینی
    فرنگیس موسوی
     
    اداره آموزش
    محمدرضا ابروش
     
    واحد کارگزینی کارمندان ثابت
    رسول کیاپاشا
     
    واحد کارگزینی کارکنان تابع قانون کار
    پرستو روحی
     
    واحد امور رفاهی
    قربان محمدزاده
     
    واحد امور ایثارگران
    یوسف عباسی
ساختمان شماره 2

بلوار معلم، ابتدای خیابان حیدری شمالی، خیابان شهدای دانش آموز، ضلع جنوبی پارک قائم، روبروی شهرک ترافیک، ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 18 (معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری، توسعه منابع انسانی، فنی و عمران)

تلفنخانه مرکزی: 66217889