11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
ساختار سازمانی
معاونت خدمات شهری و محیط زیست
امیرحسین عساری
     
    اداره زیباسازی
    عباس پورراستگو حقيقي
     
    اداره فضای سبز
    سعید بختیاری
     
    قسمت خدمات شهری
    رحیم سعیدی
     
    اداره مدیریت پسماند
    سيد محمد جواد بهشتي‌(سرپرست)
     
    اداره ساماندهی صنایع و مشاغل
    -
     
    اداره محیط زیست و توسعه پایدار
    سيدجواد موسوي آلاشلو
     
    معاون قسمت خدمات شهری
    جعفر قیصری
ساختمان شماره 4

میدان معلم، بلوار معلم، خیابان بافان (معاونت امور شهری و محیط زیست)

واحد HSE: 66211155

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

عوامل زوال درختان چنار در جنوبغرب پایتخت ارزیابی شد

عوامل زوال درختان چنار در جنوبغرب پایتخت ارزیابی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر محوری پاکسازی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر ...

در نشست مدیران شهری و شورایاران محلات یافت آّباد منطقه 18 تهران عنوان شد : شورایاران محلات پل ارتباطی مدیریت شهری و شهروندان هستند

در نشست مدیران شهری و شورایاران محلات یافت آّباد منطقه 18 تهران عنوان شد : شورایاران محلات پل ارتباطی مدیریت ش...