08/16/2018 - پنجشنبه 25 مرداد 1397
جستجو
ساختار سازمانی

 

معاونت حمل و نقل و ترافیک
سید جلال حسینی
     
    اداره فنی و مهندسی
    فرهاد شریفی
     
    اداره نظارت و اجرا
    محمد مولاخواه
     
    اداره حمل و نقل عمومي
    علیرضا جهانشاد
     
    شهرک ترافیک
     
ساختمان شماره 3

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، خیابان شهدای دانش آموز (معاونت حمل و نقل و ترافیک)

تلفنخانه مرکزی: 66248081 - 6624939

تأکید شهردار منطقه 18 تهران بر لزوم تسریع در اجرای عملیات تعریض خیابان یاران

تأکید شهردار منطقه 18 تهران بر لزوم تسریع در اجرای عملیات تعریض خیابان یاران

معاون شهردارمنطقه 18تهران خبرداد:تجهیز شاهراه های ارتباطی پرتردد به پایه چراغهای راهنمائی زماندار

معاون شهردارمنطقه 18تهران خبرداد:تجهیز شاهراه های ارتباطی پرتردد به پایه چراغهای راهنمائی زماندار

کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران سفیران فرهنگ ترافیک شدند

کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران سفیران فرهنگ ترافیک شدند

تمهیدات مهم مدیریت شهری برای تکمیل بلوار 45 متری بهار در منطقه 18 تهران

تمهیدات مهم مدیریت شهری برای تکمیل بلوار 45 متری بهار در منطقه 18 تهران

بزرگترین شاهراه ارتباطی جنوبغرب پایتخت ایمن سازی شد

بزرگترین شاهراه ارتباطی جنوبغرب پایتخت ایمن سازی شد