01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو

ساختار سازمانی

 

سرپرست معاونت حمل و نقل و ترافیک
فرجاد احمدي راد
     
    اداره فنی و مهندسی
    فرهاد شریفی
     
    اداره نظارت و اجرا
    محمد مولاخواه
     
    اداره حمل و نقل عمومي
    علیرضا جهانشاد
     
    واحد رسیدگی فنی
    مریم حسن زاده
     
    واحد نظارت فنی
    محسن نوروزیان
     
    واحد نظارت تصویری
    شهرام رضایی فر
ساختمان شماره 3

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، خیابان شهدای دانش آموز (معاونت حمل و نقل و ترافیک)

تلفنخانه مرکزی: 66248081 - 6624939