10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجو
ساختار سازمانی

 

معاونت حمل و نقل و ترافیک
سید جلال حسینی
     
    اداره فنی و مهندسی
    فرهاد شریفی
     
    اداره نظارت و اجرا
    محمد مولاخواه
     
    اداره حمل و نقل عمومي
    علیرضا جهانشاد
     
    شهرک ترافیک
     
ساختمان شماره 3

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، خیابان شهدای دانش آموز (معاونت حمل و نقل و ترافیک)

تلفنخانه مرکزی: 66248081 - 6624939