12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
ساختار سازمانی
معاونت مالی و اقتصاد شهری
یحیی حسینی
     
    اداره درآمد
    حسين كردگاري
     
    اداره حسابداری
    غلامرضا رفیع
     
    واحد سرمایه گذاری و مشارکت‌های مردمی
    محمد محمودکلایه
     
    واحد تدارکات
    داوود عابدی
     
    واحد بهای تمام شده
    سعید مرادعلیان
ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

شرح وظایف

به‌عنوان تأمین‌کننده و ناظر بر منابع مالي، مدیریت بر هزینه‌ها و تسهیل‌گر فرآیند سرمایه‌گذاری، معاونتي است حرفه‌ای، چابک، هوشمند با رویکرد اقتصاد مقاومتی و دانش ‌محور، متكي به سرمايه‌های انسانی مومن، متعهد و متخصص، برخوردار از نظام‌ها و فناوری نوین، پيشرو که مسئولیت تأمین، تخصیص و نظارت بر منابع مالی شهرداري، مدیریت بر هزینه‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود در شهر تهران و پایش و كمك به تقويت شاخص‌های اقتصاد شهري را برعهده دارد.

شرح وظایف معاونت مالی و اقتصاد شهری به شهر ذیل است:
- انجام اقدامات لازم در جهت برنامه‌ریزی و سازماندهی، هماهنگی، هدایت، کنترل و نظارت بر امور مالی و اقتصاد شهری در حوزه شهرداری منطقه
- شفاف‌سازی و ایجاد انضباط مالی در کلیه واحدهای منطقه
- اجرای طرح جامع درآمدهای پایدار حسب ابلاغ مصوبات از طریق معاونت مالی واقتصاد شهری شهرداری تهران
-کنترل و نظارت بر اجرای صحیح بودجه در سطح منطقه و نظارت بر استفاده بهینه از اموال
- کنترل و نظارت بر رعایت کلیه قوانین و مقرارت دستورالعمل‌های در حوزه تحت سرپرستی و اقدام جهت اجرای صحیح آیین‌نامه‌های ابلاغی معاونت مالی و اقتصاد شهری شهرداری تهران
- هدایت انجام کلیه امور مالی منطقه با رعایت کامل قوانین و مقررات جاری و تهیه گزارشات عملکرد مالی ترازها به منظور ارائه به مافوق سازمانی و مبادی ذیربط
- هدایت و نظارت بر دریافت عوارض شهرداری سطح منطقه براساس سیاست‌ها و مقررات ابلاغی از اداره کل تشخیص و وصول درآمد شهرداری تهران
- تهیه بانک اطلاعات منابع مالی و سایر آمار و اطلاعات برای منطقه
- شناسایی ظرفیت‌های منابع درآمدی و فرصت‌های اقتصادی حوزه شهرداری منطقه و معرفی آنها با تهیه گزارشات توجیهی
- پیگیری وصول مطالبات شهرداری منطقه از اشخاص حقیقی تا حصول نتیجه
- هدایت ثبت و مستندسازی مکانیزه رویدادهای مالی براساس نظام حسابداری
- برنامه‌ریزی هدایت سیستم‌های محاسبه بهای تمام شده خدمات و پیشنهاد به‌روز رسانی قیمت‌ها
- اقتصادی سازی عملکرد حوزه تحت سرپرستی با رعایت صرفه‌جویی و استفاده بهینه از دارایی
-کنترل و نظارت بر انجام کلیه امور پشتیبانی سفارشات، تدارکات، انبارداری، توزیع و ثبت اموال منطقه
-کنترل و نظارت براداره و نگهداری ساختمان‌ها و تأسیسات شهرداری تهران
- مطالعه بررسی تطبیق روش‌های جاری و پیشنهاد بهبود و به‌روز رسانی آنها
- مطالعه و بررسی قراردادهای تضمینی با اشخاص حقیقی و تطبیق آنها با ضوابط و مقررات حاکم
- هدایت انجام مزایده مناقصه در سطح منطقه و نظارت براجرای صحیح آنها و رعایت ضوابط و مقرارت و قوانین جاری ابلاغ شده.