12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو

ساختار سازمانی
معاونت فنی و عمرانی
عباس فرشادیان
     
    اداره دفتر فنی
    رضا عزتی
     
    اداره رسیدگی فنی
    محمدابراهیم وزیری
     
    اداره توسعه نگهداشت فنی
    امیر عزیزی
ساختمان شماره 2

بلوار معلم، خیابان حیدری شمالی، ضلع جنوبی پارک قائم، روبروی شهرک ترافیک (معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری، توسعه منابع انسانی، فنی و عمران)

تلفنخانه مرکزی: 66217889

شرح وظایف

یکی از مهمترین و بزرگترین معاونت‌های شهرداری تهران است که مسئولیت پروژه‌هایی همچون ساخت بزرگراه‌ها، توسعه مخابرات شهری و بین‌شهری ساخت مجموعه‌های بزرگ مسکونی و ورزشی و تفریحی، نوسازی بافت‌های فرسوده و مقاوم‌سازی آنها و.... را دارد. این معاونت دارای سه اداره کل برنامه‎ریزی و توسعه شهری، هماهنگی مناطق و سازمان‌ها و اداره کل مالی و اداری است؛ سازمان مهندسی و عمران شهر تهران، سازمان مشاوره فنی و مهندسی شهر تهران، شرکت خاکریز آب و یادمان ساز نیز از نهادهای وابسته به آن هستند.

شرح وظایف معاونت فنی و عمرانی به شرح ذیل می باشد:
- دریافت برنامه‌ها و سیاست‌‎های کلان شهرداری در زمینه فعالیت‎های عمرانی و برنامه‌ریزی جهت اجرای آنها
- در سطح منطقه وابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط مدیریت بر طراحی، نظارت و اجرای کلیه پروژه‌های عمرانی منطقه نظیر احداث، توسعه و نگهداشت معابر، پارکینگ، بوستان‌های عمومی، مراکز تفریحی، ورزشی، فرهنگی و مذهبی
- مطالعه و بررسی مقررات و ضوابط در زمینه فنی و عمران به‌منظور تهیه و تدوین مقررات و ضوابط جدید و بازنگری در مقررات و ضوابط موجود و پیشنهاد اصلاحات و لغو موارد غیراصولی و غیرعملی به مسئولین ذیربط
-کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین، ضوابط و دستورالعمل‌های فنی بر اساس نظام نامه فنی و اجرایی شهرداری تهران انتخاب و ارجاع کار به مشاوران وپیمانکاران ذیصلاح تأیید صدور مجوزهای حفاری در ارتباط با تأسیسات زیربنایی و عمومی شهر در سطح منطقه همچنین کنترل رعایت کامل ضوابط و دستورالعمل‌های ابلاغی و مرمت بازسازی آنها
- نظارت بر تجمیع، سازماندهی، نگهداری و به‌هنگام‌سازی کلیه آمار و اطلاعات فعالیت‌های عمرانی منطقه با هماهنگی معاون برنامه‌ریزی جهت بکارگیری در امر برنامه‌ریزی و تهیه بانک‌های اطلاعاتی مربوطه
-کنترل و نظارت بر عملکرد مدیران و ادارات معاونت و همچنین ادارات فنی نواحی و تابعه راهبری نیازسنجی و بودجه‌ریزی عملیاتی با همکاری سایر معاونت‌ها
- نظارت، رسیدگی، اهتمام بر پاسخگویی به موارد اعلامی سامانه 137 و 1888 و نظارت مردمی
- انجام سایر امور محوله از سوی شهردار در چارچوب وظایف اصلی و قانونی شهرداری‌ها