11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
ساختار سازمانی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
مصطفی حسنی
     
    مسئول امور بانوان
    سیده مریم عابدین نجفی
     
    اداره آموزش هاي شهروندي
    رحیم محمدنژاد
     
    اداره ورزش و سلامت
    حسن رفيعي
     
    اداره فرهنگی
    عیسی بیگدلی
     
    اداره امور آسیبهای اجتماعی
    حسین هوشمند
     
    بوستان بانوان
    مهناز پیرجماعت
مجتمع مختار سلیمانی

بلوار الغدیر شمالی - میدان جانبازان - پشت ورزشگاه فارابی - خیابان علیپور (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی)

تلفنخانه مرکزی: 66792440

جشنواره اسب کاسپین در نوروز آباد منطقه 18 تهران برگزار شد

جشنواره اسب کاسپین در نوروز آباد منطقه 18 تهران برگزار شد

هاشمی در گردهمائی بزرگ شورایاران محلات منطقه 18 تهران : مدیریت شهری مناطق با 5 راهکار ساده می توانند برای توسعه مترو خودکفا شوند

هاشمی در گردهمائی بزرگ شورایاران محلات منطقه 18 تهران : مدیریت شهری مناطق با 5 راهکار ساده می توانند برای توسع...

سالاری در جمع دبیران شورایاری محلات منطقه 18 تهران : گفتمان نقطه عطفی برای حل و فصل معضلات پایتخت است

سالاری در جمع دبیران شورایاری محلات منطقه 18 تهران : گفتمان نقطه عطفی برای حل و فصل معضلات پایتخت است

شهردار منطقه 18 تهران : فعالیت شورایاران تضمین گر موفقیت مدیریت شهری خواهد بود

شهردار منطقه 18 تهران : فعالیت شورایاران تضمین گر موفقیت مدیریت شهری خواهد بود

با هدف حمایت معنوی از خانواده های نیازمند جنوبغرب پایتخت صورت گرفت : اجرای طرح سه شنبه های داوطلبی در مرکز خدمات اجتماعی شهری

با هدف حمایت معنوی از خانواده های نیازمند جنوبغرب پایتخت صورت گرفت : اجرای طرح سه شنبه های داوطلبی در مرکز خدم...