09/25/2018 - سه شنبه 3 مهر 1397
جستجو
ساختار سازمانی
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
مصطفی حسنی
     
    اداره امور بانوان
    سیده مریم عابدین نجفی
     
    اداره آموزش و مشارکتهای اجتماعی
    رحیم محمدنژاد
     
    اداره ورزش و سلامت
    امیر پیرایش
     
    اداره فرهنگی
    عیسی بیگدلی
     
    اداره امور آسیبهای اجتماعی
    حسین هوشمند
مجتمع مختار سلیمانی

بلوار الغدیر شمالی - میدان جانبازان - پشت ورزشگاه فارابی - خیابان علیپور (معاونت امور اجتماعی و فرهنگی)

تلفنخانه مرکزی: 66792440

با حضور منتخب مردم تهران در شورای اسلامی شهر : آئین نمادین ورود دانش آموزان کلاس اولی به مدارس منطقه 18 برگزار شد

با حضور منتخب مردم تهران در شورای اسلامی شهر : آئین نمادین ورود دانش آموزان کلاس اولی به مدارس منطقه 18 برگزار...

 زنگ مهر حسینی در مدارس منطقه 18 تهران طنین افکند

زنگ مهر حسینی در مدارس منطقه 18 تهران طنین افکند

افتخار آفرینی بانوان ورزشکار محلات منطقه 18 تهران در میادین داخلی

افتخار آفرینی بانوان ورزشکار محلات منطقه 18 تهران در میادین داخلی

در جریان رقابتهای قهرمانی لیگ کشتی محلات جنوبغرب تهران : 500 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار بر روی تشک رفتند

در جریان رقابتهای قهرمانی لیگ کشتی محلات جنوبغرب تهران : 500 کشتی گیر آزاد و فرنگی کار بر روی تشک رفتند

در آستانه فصل بازگشائی مدارس برگزار شد : جشنواره ورزشهای توپی و گروهی بانوان در جنوبغرب تهران

در آستانه فصل بازگشائی مدارس برگزار شد : جشنواره ورزشهای توپی و گروهی بانوان در جنوبغرب تهران