11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

ساختار سازمانی
معاونت شهرسازی و معماری
حسين حائري(سرپرست)
     
    اداره صدور پروانه
    محمدهادی نوری
     
    اداره بازرسی و نظارت فنی
    حسين جعفري
     
    اداره بازدید
    بهمن کهزادی چگنی 
     
    اداره اجرای احکام
    احسان سعادت
ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616