01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو

ساختار سازمانی
معاونت شهرسازی و معماری
محمد تقی میرشکاریان بابکی
     
    اداره صدور پروانه
    محمدهادی نوری
     
    سرپرست اداره بازرسی و نظارت فنی
    حسين جعفري
     
    اداره بازدید
    بهمن کهزادی چگنی 
     
    سرپرست اداره اجرای احکام
    احسان سعادت
ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

شرح وظایف

با مطالعه و بررسی قوانین، مقررات و ضوابط و دستاوردهای جدید در زمینه‎های شهرسازی و معماری، تشخیص و تعیین هدف‌های شهرداری در این زمینه، تعیین خط مشی و سیاست‌های اجرایی یکی از معاونت‌های کلیدی شهرداری محسوب می‌شود.

شرح وظایف معاونت شهرسازی و معماری به شرح ذیل است:
دریافت برنامه‌ها و سیاست‌های کلان شهرداری در زمینه شهرسازی و معماری جهت اجرای آنها در سطح منطقه و ابلاغ به واحدهای تحت سرپرستی و سایر واحدهای ذیربط
کنترل و نظارت بر رعایت کامل قوانین و ضوابط مرتبط و اقدام لازم جهت اجرای صحیح کلیه آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران در سطح منطقه ایجاد هماهنگی بین ادارات تابعه و نظارت و كنترل آنها
كنترل و بررسي فعاليت‌هاي جاري و انجام شده در مورد پروانه‌هاي صادره پايانكار، عدم خلاف، امورکسب و تفکیک و غيره در چارچوب مقررات موجود
نظارت و كنترل بر تفکیک اراضي صدور پروانه‌هاي ساختماني، ديواركشي، اضافه بنا، تعميرات اساسی امور كسب، صدور گواهي عدم خلاف و گواهي پايان كار ساختمان و غيره در چارچوب دستورالعمل‌های ابلاغی و مقررات موجود
رسيدگي و پاسخ به استعلام‌هاي درخواستي از شهرسازي
رسيدگي و پاسخ به شكايات واصله و صدور دستورات مقتضي در جهت رفع نارضايتي‌ها در مورد مسائل شهرسازی
مشاركت و همكاري با معاونت و برنامه‌ريزي و توسعه شهری منطقه جهت تهیه و تنظيم و اجرای بودجه و بهبود روشها و سيستم‌ها در چارچوب فعاليت واحدهاي تحت سرپرستي
نظارت و كنترل بر امور جمع‌آوري، سازماندهي و به‌هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات شهرسازي و معماری منطقه با هماهنگي معاونت هماهنگي و برنامه‌ريزي منطقه جهت بكار‌گيري در امر برنامه‌ریزی و تهیه بانك‌هاي اطلاعاتي مربوطه
صدور دستور مقتضي در خصوص ارسال پرونده‌هاي خلاف ساختماني به اداره كل امور اجراي كميسيون‌هاي ماده صد طبق ضوابط مربوطه
صدور دستور مقتضي در خصوص استعلام از سازمان‌ها و دستگاه‌ها در مورد طرح‌هاي موضوعي، اجرایی دستگاه‌هاي مذكور
کنترل و نظارت بر کار کارشناسان و کارمندان ادارات تابعه
انجام كليه اموري كه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع مي‌گردد.