12/15/2018 - شنبه 24 آذر 1397
جستجو
ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

شرح وظایف

بازرسي فعاليتي منظم، هدفدار و داراي برنامه است كه وظيفه دارد عملكرد جامعه مورد بازرسی را با قوانين، مقررات و استانداردهاي تعیین شده مورد بررسی و مقايسه قرار دهد و نتايج بررسي را جهت بكارگيري اقدامات اصلاحي منعكس نمايد.

شرح وظایف مدیر بازرسی منطقه به شرح ذیل است:
- نظارت و مدیریت برسامانه‌های 137 و سامانه 1888 درسطح منطقه و پیگیری موارد مطرح دراین سامانه‌ها تا اخذ نتیجه مطلوب
- اخذ دستور لازم از شهردار منطقه برای رسیدگی و انجام بازرسی‎های مورد نظر
- انجام تحقیقات و بررسی‌های لازم اعم از علنی یا محرمانه به منظور کسب اطلاعات ضروری و کشف حقایق
- مراجعه به مقامات یا محل‌های مورد نظر جهت تهیه و تنظیم گزارش‌های لازم
- اظهار نظر درباره پرونده‎‌های تکمیلی
- انجام بازدیدهای لازم در محدوده منطقه به منظور کنترل فعالیت‌های شهری و عمرانی
- انجام بازرسی‌های اداری و مالی و شهرسازی بر حسب ارجاع شهردار منطقه
-گردآوری اطلاعات ویژه و تهیه گزارش‌های لازم جهت شهردار منطقه
- رسیدگی به شکایات واصله و اقدام لازم درمورد آنها و اعلام پاسخ شاکیان حسب دستور شهردار منطقه
- شرکت در جلسات و کمیسیون‌ها و گزارشات برحسب نیاز مختلف و ادای توضیحات لازم در موردپرونده‌های ارسالی
- ارسال سوابق و پرونده‌ها به سازمان بازرسی اداره کل ارزیابی عملکرد و رسیدگی به شکایات
- عضویت در کمیته منابع انسانی، مناقصات و مزایده شهرداری و سایر مواردی که براساس دستورالعمل‌ها به مدیر بازرسی محول شده است
- انجام سایراموری که در حدود وظایف از طرف مسئول مربوطه ارجاع می‌گردد.