11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

گزارش تصویری // بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر از پروژه های  منطقه 18

گزارش تصویری // بازدید اعضای کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر از پروژه های منطقه 18

فیاض در نشست بررسی اسناد توسعه محلات منطقه 18 تهران عنوان کرد : برنامه ریزی ؛ نخستین گام در دستیابی به عدالت اجتماعی و توسعه یکپارچه شهری

فیاض در نشست بررسی اسناد توسعه محلات منطقه 18 تهران عنوان کرد : برنامه ریزی ؛ نخستین گام در دستیابی به عدالت ا...

اهتمام مدیران شهری منطقه 18 بر تداوم پویش سه شنبه های بدون خودرو : ارزیابی وضعیت باز آفرینی و توسعه پایدار محلات با دوچرخه

اهتمام مدیران شهری منطقه 18 بر تداوم پویش سه شنبه های بدون خودرو : ارزیابی وضعیت باز آفرینی و توسعه پایدار محل...

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا

شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : راه اندازی پویش مردمی برف روبی درختان همزمان با برودت هوا