12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو

ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

قائم مقام معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران مطرح کرد : ابراز رضایت از فعال بودن کارگاه های پروژه های عمرانی منطقه 18

قائم مقام معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران مطرح کرد : ابراز رضایت از فعال بودن کارگاه های پروژه های عمرانی منط...

رئیس پلیس پایتخت در منطقه 18 : ساماندهی اراضی تقی آباد ؛ محصول وحدت رویه مشترک میان نهادهای ذی مدخل بود

رئیس پلیس پایتخت در منطقه 18 : ساماندهی اراضی تقی آباد ؛ محصول وحدت رویه مشترک میان نهادهای ذی مدخل بود

رئیس شورای اسلامی شهر در حاشیه بازدید از منطقه 18 تأکید کرد : توسعه حمل و نقل ریلی مهمترین اقدام برای رفع معضلات ترافیک و آلودگی هوا

رئیس شورای اسلامی شهر در حاشیه بازدید از منطقه 18 تأکید کرد : توسعه حمل و نقل ریلی مهمترین اقدام برای رفع معضل...

شهردار منطقه 18 تهران وعده داد : ایجاد بستر مناسب برای سهولت در امر تردد و ورزش شهروندان معلول

شهردار منطقه 18 تهران وعده داد : ایجاد بستر مناسب برای سهولت در امر تردد و ورزش شهروندان معلول

شهردار منطقه ۱۸ تهران : امکان سنجی برای امتداد خط ۳ مترو تهران تا میدان الغدیر / بهره برداری از چندین پروژه شاخص عمران شهری تا اردیبهشت ماه سال آینده

شهردار منطقه ۱۸ تهران : امکان سنجی برای امتداد خط ۳ مترو تهران تا میدان الغدیر / بهره برداری از چندین پروژه شا...