01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو
ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

شرح وظایف

وظیفه اصلی حراست، مواظبت از سلامت سازمان است، چرا که هر سازمانی جهت نیل به اهداف خود به سلامت درونی و بیرونی نیاز دارد از آنجا که سلامت هر سازمان همواره در معرض آلودگی‌ها و تهدیدهای درونی و نفوذی است، برای حفظ سلامت و پیشگیری از آلودگی‌ها نیازمند برنامه‌ای است که با دقت زیاد اولاً از نفوذ آفت‌ها به داخل سازمان جلوگیری کند ثانیاً با تشخیص و شناخت آفت‌های درونی، زمینه‌های رفع به موقع و سلامت سازمان را فراهم سازد.

وظایف مدیریت حراست برای رسیدن به این اهداف به شرح ذیل است:
- اطلاع‌رسانی به‌موقع از وضعیت مجموعه به مراجع ذیصلاح
- حفاظت از اماکن، تأسیسات و تجهیزات
- حفاظت از اسناد
- حفاظت از کارکنان
- انجام سایر مأموریت‌های محوله

سه نقش اصلی حراست به منظور پیشگیری از وقوع تخلف‌ها در سازمان به شرح زیر است:
- نقش هشدار دهنده یا پیشگیری کننده
- نقش اصلاح کننده یا درمان کننده
- نقش جداکننده از مجموعه
- بنابراین حضور حراست در عرصه فرآیندهای سازمانی، همواره در جهت دستیابی به هدف عمده‌ای همچون هدف کلان و راهبردی حفظ و ارتقای توان حفاظتی و امنیتی سازمان به منظور پیش‌برد اهداف سازمان اهداف عملیاتی همراهی و مساعدت مدیران با ارائه مشورت‌های موثر و اطلاع‌رسانی به موقع، اعمال نظارت‌ها و انجام اقدامات موثر جهت حفاظت همه جانبه از ایمنی و سلامت منابع سازمان.