02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396
جستجو

حدود اربعه محلات منطقه 18 و حریم شهرداری تهران
ردیف ناحیه محلاتاصلي حدود جغرافیایی محله
شمال جنوب شرق غرب
1 1 تولید دارو 45متری زرند بلوار معلم آیت اله سعیدی خیابان تختی
2 فردوس 45متری زرند بلوار معلم خیابان تختی بهار (افتخاری)
3 بهداشت بلوار معلم خ طالقانی آیت اله سعیدی شهدای دانش آموز
4 ولی عصر شمالی خیابان طالقانی خ یاران آیت اله سعیدی شهدای دانش آموز
5 2 ولی عصر جنوبی خیابان یاران خط راه آهن تهران - اهواز آیت اله سعیدی معصومی، شیرودی، نامدار، یاسر
6 محله صادقيه خط راه آهن تهران - اهواز آیت اله سعیدی معصومی، شیرودی، نامدار، یاسر آزادگان و الغدیر
7 رجائی اکبرحسینی سعیدی خیابان حیدری جنوبی و خیابان شیرودی خیابان سجاد و ولدخانی
8 3 صاحب الزمان بلوار معلم اکبر حسینی شهدای دانش آموز بلوار الغدیر
9 یافت آباد شمالی خیابان شهید مهتدی خ زندیه و خ رحمان لک الغدیر شمالی بزرگراه آزادگان
10 یافت آباد جنوبی خیابان زندیه و خ رحمان لک بزرگراه آزادگان بلوار الغدیر جنوبی بزرگراه آزادگان
11 4 امام خمینی بزرگراه فتح بلوار معلم بهار (افتخاری) الغدیر شمالی
12 شمس آباد خیابان شهید بروجردی شهید مهتدی الغدیر شمالی خیابان علی پور
13 شادآباد خیابان شهید بروجردی شهید مهتدی خیابان علی پور و صاحب الزمان مسیل کن
14 17 شهریور بزرگراه فتح خ شهید بروجردی الغدیر شمالی مسیل کن
15 5 خليج فارس شمالی بزرگراه فتح خ ابوسعید مسیل کن بزرگراه آزادگان
16 خليج فارس جنوبی خیابان ابوسعید بزرگراه آزادگان مسیل کن بزرگراه آزادگان
17 6 ناحیه شش بزرگراه فتح جاده شهریار جاده شهریار شهرستان قدس
18 7 ناحیه هفت آزادراه ساوه وآزادگان چهاردانگه گلشهر اسلامشهر