08/14/2018 - سه شنبه 23 مرداد 1397
جستجو
پایگاه های مدیریت بحران
تخليه امن اضطراري

تخليه امن اضطراري فرايندي است كه طي آن شهروندان هنگام وقوع زلزله و خطرات ناشي از آن يا احتمال وقوع خطر، محل سكونت خود را ترك كرده و تا زمان رفع خطر به مدّت 72ساعت در مراكز تخليه اضطراري مستقر مي­ شوند. براي اين مهم نقشه­ هاي ساده ­اي از محلّات در اختيار شهروندان قرار مي­ گيرد كه در آن مراكز تخليه اضطراري محله و مسيرهاي كلّي حركت به سمت اين مراكز مشخّص شده است. لازم به توضيح است كه مراكز تخليه امن اضطراري فضاهاي باز يا مراكز سرپوشيده­ امن و مقاومي هستند كه جهت استقرار افراد محلّه از زمان وقوع بحران تا 72ساعت پس از آن پيش ­بيني شده­ اند.