11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
شهردار منطقه 18
نام و نام خانوادگی: سیدمحمد فیاض

پست الکترونیک : fayaz-m@tehran.ir

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1345

محل تولد :

تحصیلات: فوق لیسانس مهندسی عمران - سازه