11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

راهنمای سرمایه گذاری

منطقه 18 شهرداری تهران با راه اندازی کمیته سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه مدیریت شهری استقبال می نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند پیشنهادات سرمایه گذاری خود را در قالب درخواست اولیه به اداره سرمایه گذاری تحویل نمایند. برای کسب هر گونه اطلاعات با شماره تلفن 66320909 تماس حاصل فرمایید.

پروژه بهار

ملک در موقعیت مکانی تقاطع بهار و بلوار معلم واقع شده با مساحت تقریبی 58750 مترمربع و همچنین دارای یکی از پهنه های مناسب تجاری S213 بوده است که در ده طبقه پیش بینی شده است.

مشخصات طرح

چهار طبقه پارکینگ ( 5- تا 2- ) سطح اشغال 50%
چهار طبقه تجاری با سطح اشغال 50% طبقات ( 1- تا دوم)
چهار طبقه اداری با سطح اشغال 50% طبقات (سوم تا ششم )

پلاک ثبتی 2/1426 مالک شهرداری
شماره پرونده 5478 ناحیه مربوطه 3
کد شناسایی 43889004 وضع موجود زمین
مساحت سندی (متر مربع) 58750 ماده هفت -
مساحت پس از اصلاحی (متر مربع) 58750 پهنه S213
توضیحات -
آدرس

ملک جنوب شرقی تقاطع بلوار معلم با بهار