10/20/2018 - شنبه 28 مهر 1397
جستجو

راهنمای سرمایه گذاری

منطقه 18 شهرداری تهران با راه اندازی کمیته سرمایه گذاری و مشارکتهای خارجی از تمامی سرمایه گذاران داخلی و خارجی در حوزه مدیریت شهری استقبال می نماید متقاضیان واجد شرایط می توانند پیشنهادات سرمایه گذاری خود را در قالب فرم های اولیه به شرح ذیل تکمیل و به دبیر خانه سرمایه گذاری تحویل نمایند. برای کسب هر گونه اطلاعات با شماره تلفن 66320909 تماس حاصل فرمایید.

پروژه بهار

ملک در موقعیت مکانی تقاطع بهار و بلوار معلم واقع شده با مساحت تقریبی 58750 مترمربع و همچنین دارای یکی از پهنه های مناسب تجاری S213 بوده است که در ده طبقه پیش بینی شده است.

مشخصات طرح

چهار طبقه پارکینگ ( 5- تا 2- ) سطح اشغال 50%
چهار طبقه تجاری با سطح اشغال 50% طبقات ( 1- تا دوم)
چهار طبقه اداری با سطح اشغال 50% طبقات (سوم تا ششم )

پلاک ثبتی 2/1426 مالک شهرداری
شماره پرونده 5478 ناحیه مربوطه 3
کد شناسایی 43889004 وضع موجود زمین
مساحت سندی (متر مربع) 58750 ماده هفت -
مساحت پس از اصلاحی (متر مربع) 58750 پهنه S213
توضیحات -
آدرس

ملک جنوب شرقی تقاطع بلوار معلم با بهار