11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

ساختار سازمانی
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
پروین عامری
     
    اداره فناوری اطلاعات وارتباطات
    شهریار طریقت
     
    اداره پایش و ارزیابی عملکرد
    مصطفی رحمتی والا (سرپرست)
     
    اداره تشکیلات و بهبود روش ها
    مجتبی روستائی
     
    اداره برنامه و بودجه
    رضا دشتی برنجه
     
    واحد مدیریت HSE
    محمد شفيعي
ساختمان شماره 2

بلوار معلم، ابتدای خیابان حیدری شمالی، خیابان شهدای دانش آموز، ضلع جنوبی پارک قائم، روبروی شهرک ترافیک، ساختمان شماره 2 شهرداری منطقه 18 (معاونتهای برنامه ریزی و توسعه شهری، توسعه منابع انسانی، فنی و عمران)

تلفنخانه مرکزی: 66217889