07/22/2018 - يكشنبه 31 تير 1397
جستجو

ساختمان مرکزی

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی

تلفنخانه مرکزی : 66226616

شرح وظایف

بالاترين مقام پس از شهردار است كه انجام وظايف و مأموريت‌هاي شهردار را برحسب تفویض اختیار از ایشان را برعهده دارد.

شرح وظایف قائم مقام شهردار به شرح زیر است:
درتمامی موارد وظایف قائم مقام منطقه در حد اختیار تفویض شده از سوی شهردار منطقه به شرح ذیل است:
- صدور دستورات لازم به منظور ایجاد هماهنگی بین واحدها
- اطمینان یافتن از عملکرد صحیح کلیه واحدهای شهرداری
- سیاست‌گذاری در جهت تهیه وتدوین بودجه سالیانه شهرداری
- ارائه خط‌مشی به مدیران در تهیه طرح اجرایی و راهبردی در ارتباطات برون سازمانی
- برنامه‌ریزی برای برقراری ارتباط با نهادهای استانی، ملی و حتی دفتر مقام معظم رهبری جهت پیش‌برد برنامه‌ها و تسهیل در تحقیق اهداف
- برنامه‌ریزی جهت بهره‌برداری از شهری پیشرفته و توسعه یافته برای شهروندان
- برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در توسعه منابع انسانی
- تأمین ارتباط محرمانه با سازمان‌های مختلف و نگهداری اسناد محرمانه وکنترل و نظارت برآنها
- تجزیه وتحلیل نیازهای فرهنگی اجتماعی شهر و برنامه‌ریزی جهت تأمین آنها
- تعیین خط مشی و برنامه‌ریزی به منظور بهبود عبور و مرور درشهر باتوجه به نیاز فعلی وآتی
- رهبری شهرداری درجهت بهبود و تعالی سازمانی
- ساماندهی ارتباطات با شورای اسلامی شهر
- سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در جهت تحقیق زیبایی هرچه بهتر شهر
- سیاست‎گذاری و برنامه‌ریزی درجهت حفظ هویت اسلامی تاریخی شهر
- سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و اتخاذ تصمیم‎های کلان برای فعالیت‌های شهرداری
- شناخت مسائل و مشکلات شهروندان در رابطه با فعالیت‌های شهرداری وبرنامه‌ریزی جهت رفع آنها
- کنترل و نظارت برساخت وسازهای شهری از طریق واحدهای سازمانی مرتبط
- مطالعه و بررسی رویکرد و روش‌های نوین مدیریت به منظور بکارگیری و استقرار نظام‎ها و سبک‌های مدیریت برای انجام کارآمد وظایف و بهبود روش‌ها
- نظارت بر اطلاع‌رسانی و انعکاس اخبار و رویدادهای شهردار
- نظارت بر رسیدگی به مسائل حقوقی وقانونی شهرداری
- نظارت بر نحوه تهیه وتنظیم بودجه سالیانه و پیگیری آن برای تصویب در شورای اسلامی شهر
- نظارت بر استخراج، مستندسازی، بروز رسانی واشتراک‌گذاری اطلاعات منطبق با مدیریت دانش و ارائه مستندات به کمیته مستندسازی
- نظارت بر پیشنهاد، تدوین و بروز رسانی فرایندهای تحت سرپرستی و همچنین تعریف و پایش شاخص‌های مرتبط با فرایندها
- انجام سایر امور مشابه و دستوراتی که از طرف شهردار در حدود وظایف ارجاع می‎گردد.