11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
گزارش تصویری // بازدید مشترک معاون اجرائی شورای شهر و مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری تهران از منطقه 18

گزارش تصویری // بازدید مشترک معاون اجرائی شورای شهر و مدیر عامل سازمان زیباسازی شهرداری ته...

تعداد بازدید تا این لحظه 210 بار
در تاریخ 1397/8/30 11:18:0

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر مهندس افشانی شهردار تهران

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر مهندس افشانی شهردار تهران

تعداد بازدید تا این لحظه 208 بار
در تاریخ 1397/7/18 18:38:0

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر مهندس هاشمی  رئیس  شورای اسلامی شهر تهران

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر مهندس هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهر...

تعداد بازدید تا این لحظه 127 بار
در تاریخ 1397/7/18 16:48:0

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر دکتر حق شناس  رئیس کمیسیون فرهنگی واجتماعی شورای اسلامی شهر تهران

گزارش تصویری // ویژه برنامه روز جهانی کودک در دفتر دکتر حق شناس رئیس کمیسیون فرهنگی واجتم...

تعداد بازدید تا این لحظه 108 بار
در تاریخ 1397/7/18 13:36:0

گزارش تصویری // برگزاری آئین زنگ مهر حسینی در مدارس بخش حریم منطقه 18 تهران

گزارش تصویری // برگزاری آئین زنگ مهر حسینی در مدارس بخش حریم منطقه 18 تهران

تعداد بازدید تا این لحظه 197 بار
در تاریخ 1397/7/3 12:22:0

گزارش تصویری // بازدید ، ارزیابی و نشست نظارت دوره ای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران به میزبانی منطقه 18

گزارش تصویری // بازدید ، ارزیابی و نشست نظارت دوره ای معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهرا...

تعداد بازدید تا این لحظه 222 بار
در تاریخ 1397/6/12 18:4:0

گزارش تصویری // دیدار های مشترک معاون شهردار تهران و شهردار منطقه با خانواده شهدا و معلولین مؤسسه رعدالغدیر

گزارش تصویری // دیدار های مشترک معاون شهردار تهران و شهردار منطقه با خانواده شهدا و معلولی...

تعداد بازدید تا این لحظه 246 بار
در تاریخ 1397/5/17 0:0:0