11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
عنوانآدرستلفنفکسپست الکترونیکیتوضیحات
بیمارستان خیریه غیاثی شهرک ولیعصر-خیابان بنایی-کوچه رجایی 66210101 66210100 info@ghiassihospital.com تعداد تخت: 12 - تعداد تخت: 400 - تعداد کلینیک: 12
17 شهريور پانزده متري سوم جنوبي
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهرک ولیعصر خیابان حیدری پلاک 218 66249606 دکتر جعفری
آزمایشگاه پاتوبیولوژی شهرک ولیعصر خیابان آقایی پلاک 91 66229435 دکتر عمادی
آزمایشگاه پاتوبیولوژی چهار راه یافت آباد ـ بلوار معلم ـ پلاک 93 66604651 امیرکبیر
احمد آباد احمد آباد خيابان شهيد مطهري
احمدآباد احمد ابادخیابان شهید مطهری
امام رضا هفده شهریور بین 15 متری دوم و سوم
امام رضا 17 شهريور بين پانزده متري دوم و سوم
اورژانس 319 شهرک ولیعصر خیابان بهرامی پارک ولیعصر-44 115 تختهای اورژانس- وسایل ثابت سازی و انتقال بیمار – کیف احیا به همراه داروهای ضروری – وسایل نقلیه
بهپويان خيابان جلالي نبش كوچه اول شرقي
بهپویان خیابان جلالی نبش کوچه اول شرقی
بهداشت محیط منطقه 18 خ یاران بین رجائی وبه خیال 66202998 66202997
بیمارستان شهداء یافت آباد باوار الغدیر جنوبی نرسیده به بزرگراه آزادگان 66806556 66807851 hosp_yaftabad@iums.ac.ir تعداد بخش: 12 - تعدادتخت: 131 - تعداد کلینیک: 17
بیمارستان فیاض بخش اتوبان فتح بلوار خلیج فارس 66250742 66250743
پایگاه پنجم اجتماعی شهید هادی جوان چهارراه یافت آباد -بلوار معلم -76 66698373
حسن آباد حسن آباد خالصه
حسن آباد حسن آباد خالصه
خانه سلامت 17 شهريور 17 شهريور - خ وثوقي - بوستان لادن 66394002
خانه سلامت امام خميني (ره) محله امام خميني - خ شهيد حسن مظفري - سراي محله ميخك 66297690
خانه سلامت بهداشت تقاطع چهارراه طالقاني وسپيده شمالي - روبروي پارك گلستانه 66306977
خانه سلامت پانزده خرداد ميدان معلم - خيابان تختي - خيابان يادگار - پارك 15 خرداد 66646665
خانه سلامت خليج فارس خ خليج فارس - بوستان پروين اعتصامي 66269197
خانه سلامت خلیج فارس جنوبی خ خليج فارس - خ ابوسعيد غربي - پارك انرژي - سراي محله خلیج فارس
خانه سلامت دانشجو ميدان معلم - دانشكده فني انقلاب
1234567