12/16/2018 - يكشنبه 25 آذر 1397
جستجو
عنوانآدرستلفنفکسپست الکترونیکیتوضیحات
بیمارستان خیریه غیاثی شهرک ولیعصر-خیابان بنایی-کوچه رجایی 66210101 66210100 info@ghiassihospital.com تعداد تخت: 12 - تعداد تخت: 400 - تعداد کلینیک: 12
17 شهريور پانزده متري سوم جنوبي
احمد آباد احمد آباد خيابان شهيد مطهري
احمدآباد احمد ابادخیابان شهید مطهری
امام رضا 17 شهريور بين پانزده متري دوم و سوم
امام رضا هفده شهریور بین 15 متری دوم و سوم
بهپويان خيابان جلالي نبش كوچه اول شرقي
بهپویان خیابان جلالی نبش کوچه اول شرقی
بهداشت محیط منطقه 18 خ یاران بین رجائی وبه خیال 66202998 66202997
بیمارستان شهداء یافت آباد باوار الغدیر جنوبی نرسیده به بزرگراه آزادگان 66806556 66807851 hosp_yaftabad@iums.ac.ir تعداد بخش: 12 - تعدادتخت: 131 - تعداد کلینیک: 17
بیمارستان فیاض بخش اتوبان فتح بلوار خلیج فارس 66250742 66250743
حسن آباد حسن آباد خالصه
حسن آباد حسن آباد خالصه
خانه سلامت 17 شهريور 17 شهريور - خ وثوقي - بوستان لادن 66394002
خانه سلامت امام خميني (ره) محله امام خميني - خ شهيد حسن مظفري - سراي محله ميخك 66297690
خانه سلامت بهداشت تقاطع چهارراه طالقاني وسپيده شمالي - روبروي پارك گلستانه 66306977
خانه سلامت پانزده خرداد ميدان معلم - خيابان تختي - خيابان يادگار - پارك 15 خرداد 66646665
خانه سلامت خليج فارس خ خليج فارس - بوستان پروين اعتصامي 66269197
خانه سلامت خلیج فارس جنوبی خ خليج فارس - خ ابوسعيد غربي - پارك انرژي - سراي محله خلیج فارس
خانه سلامت دانشجو ميدان معلم - دانشكده فني انقلاب
خانه سلامت رجايي محله شهيد رجايي - م ايثارگران - خ مفتح جنوبي - 20 متري صالقاني - پارك شهريور 66246148
خانه سلامت زيتون وليعصرجنوبي - انتهاي سپيده جنوبي - خ پژاند - بوستان زيتون 66303373
خانه سلامت شادآباد بلوارالغدير شمالي نرسيده به ميدان جانبازان - خ سبحاني - سراي محله شادآباد 66795870
خانه سلامت شمس آباد مجتمع مختار سليماني - ط همكف - واحد شماره 13 66792441
خانه سلامت شهرك دانش كيومتر 14 بزرگراه فتح - شهرك دانش - ساختمان چند منظوره شهرداري 66283727
12345