شهردار منطقه، بالاترین پست سازمانی را در منطقه دارد که کار  برنامه ريزي جهت اجراي برنامه ها وسياست هاي مصوب شهرداري درارتباط با وظايف منطقه، نظارت بر انجام معاملات شهرداري منطقه ،نظارت بر برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه منطقه، نظارت بر انجام كليه هزينه هاي جاري وعمراني، نظارت بر وصول عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري در سطح منطقه و ... را انجام می دهد . 

 

 


بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی-ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 18

تلفنخانه مرکزی : 66226616