آدرس

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد- نبش خیابان شهید بهرامی-ساختمان مرکزی شهرداری منطقه 18

تلفنخانه مرکزی : 66226616
شرح وظایف حوزه شهردار

1-دريافت برنامه ها وسياست هاي مصوب شهرداري درارتباط با وظايف منطقه و برنامه ريزي جهت اجراي آنها .
2-نظارت بر رعايت كليه قوانين و مقررات مرتبط با وظايف و اقدام لازم جهت اجراي صحيح تمامي آئين نامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي شهرداري ، ضمن كسب اطلاع مستمر از تغييرات آنها .
3-كنترل و نظارت بر حفظ و اداره كردن دارائيهاي منقول و غير منقول شهرداري منطقه .
4-نظارت بر انجام معاملات شهرداري منطقه اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول ، اجاره و استيجاره بنام شهرداري و همچنين امور مربوط به اراضي و املاكي كه در مسير طرحهاي عمراني قرار مي گيرند ، با رعايت مقررات آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شهرداري و براساس اختيارات تفويض شده .
5-نظارت بر برآورد و پيشنهاد بودجه ساليانه منطقه براساس فرمها و دستورالعملهاي ابلاغي ازطرف شهــــرداري مركز و درخواست اصلاح و يا متمم بودجه در صورت نياز.
6- نظارت بر انجام كليه هزينه هاي جاري وعمراني در چارچوب بودجه مصوب و تهيه گزارشهاي مالي و آمارهاي موردنياز بر حسب الزامات قانوني و يا آئين نامه و ضوابط شهرداري .
تبصره : مسئوليت اجراي بودجه شهرداري منطقه به عهده شهردار و معاون مالي و اداري منطقه است و واگذاري اين وظيفه از طرف شهردار به هريك از مأمورين ديگر شهرداري رفع مسئوليت نخواهد كرد .
7-نظارت بر وصول عوارض و درآمدهاي قانوني شهرداري در سطح منطقه طبق تعرفه ها و دستورالعملهاي مربوط و تلاش جهت تشويق مردم به پرداخت به موقع عوارض و استقبال از همكاري و همياري شهروندان .
8-نظارت بر انجام امور اداري ، پرسنلي ،‌خدماتي و تداركاتي منطقه درچارچوب قوانين ومقررات .
9-پيشنهاد اسامي اعضاء كميسيونهاي معاملات وتحويل با رعايت مقررات مربوطه .
10-نظارت بر انجام امور مربوط به صدور پروانه ساختمان‌، پايان كار ساختمان‌ ، پروانه كسب ، گواهي عدم خلاف ، استعلام طرح و رسيدگي به تقاضاي تفكيك و بطور كلي كنترل ساخت و ساز در سطح منطقه و جلوگيري از فعاليتهاي ساختماني غير مجاز طبق ضوابط و دستورالعملهاي ابلاغي .
11-نظارت بر نحوه اجرا و انجام عمليات عمراني مانند احداث، اصلاح و توسعه معابر سواره رو، پياده رو و ميادين، جدولبندي، آسفالت و موزائيك معابر و نظاير آن در چارچوب برنامه ها و دستورالعملهاي ابلاغي .
12-انجام پيش بيني ها و اقدامات لازم در جهت محافظت منطقه در برابر حوادث طبيعي ( زلزله ، سيل و . . ) و غير طبيعي در حدود وظايف شهرداري و رفع خطر از معابر و اماكن عمومي با هماهنگي واحدهاي ذيربط.
13-نظارت بر كنترل بهداشت عمومي و پاكيزگي محيط زيست از طريق جمع آوري زباله، تنظيف و پاكسازي معابر، انهار عمومي و مجاري آب و فاضلاب و لايروبي قنوات در سطح منطقه.
14-نظارت بر نحوه احداث، توسعه و نگهداري فضاي سبز عمومي و پارك و زيباسازي محدوده منطقه در چارچوب برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
15-نظارت بر نحوه اجراي رفع مزاحمت صنايع آلوده كننده محيط زيست و مشاغل مزاحم با هماهنگي واحدهاي ذيربط و رفع سد معبر و جلوگيري از هرگونه استفاده غيرمجاز از اماكن عمومي.
16-نظارت بر انجام امور مربوط به بهبود حمل ونقل وكنترل ترافيك در سطح منطقه از قبيل اصلاح هندسي معابر، نصب و نگهداري چراغهاي راهنمائي، خط كشي معابر و . . . براساس برنامه هاي ابلاغي و ضوابط مربوطه.
17-نظارت بر انجام فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي در سطح منطقه از قبيل احداث و اداره امور فرهنگسراها، خانه هاي فرهنگ، ‌مراكز تفريحي و ورزشي، ‌كتابخانه ها، تشريك مساعي در حفظ ابنيه و آثار باستاني و برگزاري مسابقات ورزشي ضمن رعايت ضوابط مربوطه و در چارچوب برنامه هاي ابلاغي.
18-نظارت بر انتخاب پيمانكاران واجد صلاحيت بر اساس مقررات و ضوابط مربوطه ، جهت انجام پروژه هاي فني و عمراني و امور خدمات شهري و فضاي سبز، انعقاد قرارداد با آنها و كنترل كمي و كيفي بر حسن اجراي كار.
19-رسيدگي و اظهار نظر صريح و روشن نسبت به شكايات مطروحه مردم و انجام اقدامات لازم جهت رفع شكايات.
20-نظارت بر برگزاري مراسم و جشنهاي ملي و مذهبي در سطح منطقه با هماهنگي ارگانهاي ذيربط.
21-نظارت بر گردآوري، سازماندهي، نگهداري و به هنگام سازي كليه آمار و اطلاعات مرتبط با وظايف محوله در محدوه تحت سرپرستي و همكاري با سازمان آمار، ‌اطلاعات و خدمات كامپيوتري و مركز مطالعات و برنامه ريزي شهري تهران و همچنين ساير واحدهايي كه در ارتباط با وظايف خود، نيازمند اين اطلاعات مي باشند.
22-نظارت و هماهنگي به منظور همكاري با اداره كل تشكيلات و آموزش شهرداري در امور تشكيلات، بهبود روشها و آموزش پرسنل منطقه و ساير واحدهاي شهرداري تهران.
23-نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و ‌مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تاييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
24-نظارت بر تهيه گزارشهاي عملكرد دوره اي و ‌مقطعي از فعاليتهاي منطقه و تاييد جهت ارائه به مقامات مسئول حسب مقررات و دستورالعملهاي مربوطه.
25-انجام ساير اموريكه در حدود وظايف از طرف مافوق ارجاع و يا تفويض اختيار مي گردد .

 

مدیریت شهری
نظارت همگاني - 1888
شناسایی مديران شـــهري 
ثبت درخواستهاي ‌137
 

حمل و نقل و ترافیک
خدمات کارتهاي شناور
ثبت نام طرح ترافیک سالیانه
مديريت ثبت اطلاعات تاکسيراني
درخواست طرح ترافيک

اطلاع رسانی
سامانه مشاوره سلامت
مناقصات شهرداری تهران
آمار و اطلاعات شهر تهران
پیگیری پرونده‌هاي حقوقی
دفاتر خدمات الکترونیک شهر
جستجوی اموات در بهشت زهرا
سامانه ثبت نام پیمانکاران حقوقی
فیش حقوقی و حکم بازنشستگان
مجموعه قوانين و مقررات شهرداري 

عوارض
فهرست برندگان خوش حساب
ی
سامانه استعلام لحظه‌ای قبوض
پرداخت الکترونيکي عوارض خودرو
پرداخت الکترونيکي‌عوارض موتورسیکلت
راهنمای سامانه پرداخت عوارض نوسازی
پرداخت عوارض نوسازی،کسب و بهای پسماند 

 شهرسازی
صدور مجوز حفاری
راهنماى شهرسازى
قيمت منطقه‌اي املاک
سامانه مهندسین ناظر
راهنمای استعلام بارکد
مشاهده پرونده شهرسازي
استعلام پروانه و گواهی ساختمان
سامانه پیگیری درخواست صدور مجوز حفاری