05/24/2018 - پنجشنبه 3 خرداد 1397
جستجو

آدرس

بزرگراه آیت الله سعیدی - چهارراه یافت آباد - بلوار معلم - چهارراه قهوه خانه - بلوار الغدیر شمالی - ضلع جنوب غربی میدان جانبازان - مجتمع تفریحی و فرهنگی مختار سلیمانی - معاونت امور اجتماعی و فرهنگی - طبقه دوم
تلفن: 66797588


تعریف سلامت

سلامت برخورداری فرد از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، و تنها نبود معلولیت و بیماری را سلامت نمی نامند. با توجه به تعریف سلامتی ( تعریف WHO ) متوجه می شویم که سلامتی یک مسئله چند بعدی است حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی ، روانی و اجتماعی ، جنبه معنوی را هم در نظر می گیرند . و باید توجه داشت که ابعاد مختلف سلامتی و یا بیماری بر یکدیگر اثر کرده و تحت تاثیر یکدیگر قرار دارند . چنانچه مشکلات جسمی بر روان فرد مشکلات روانی بر جسم او و نیز هر دوی آنها بر جامعه و اختلالات موجود در جامعه بر هر دو بعد دیگر سلامتی اثر می گذارند لذا اقدامات انجام شده برای ارتقای سلامتی باید به تمام جوانب سلامتی فردی ( جسمی و روانی و معنوی ) و سلامت کلی جامعه توجه داشته باشد. همانطور که ذکر شد، برای حوزۀ سلامت ابعاد مختلفی تعریف شده است.
معمول ترین بعد سلامتی، سلامت جسمی است که نسبت به ابعاد دیگر سلامتی ساده تر می توان آن را ارزیابی کرد . سلام جسمی در حقیقت ناشی از عملکرد درست اعضاء بدن است. از نظر بیولوژیکی عمل مناسب سلول ها و اعضاء بدن و هماهنگی آنها با هم نشانه سلامت جسمی است. به عنوان نمونه بعضی از نشانه های سلامت جسمی عبارتست از: ظاهر خوب و طبیعی ، وزن مناسب ، اشتهای کافی ، خواب راحت و منظم ، اجابت مزاج منظم ، جلب توجه نکردن اعضاء بدن توسط خود فرد ، اندام مناسب ، حرکات بدنی هماهنگ ، طبیعی بودن نبض و فشار خون و افزایش مناسب وزن در سنین رشد و وزن نسبتا ثابت در سنین بالاتر.
ممکن است فردی سلامت جسمی داشته باشد، اما از سلامت روان برخوردار نباشد. حتی شاید کسی سلامت روان و جسم را هم داشته باشد، اما فاقد سلامت اجتماعی و شاخص های آن باشد. بعد دیگر سلامت که به تازگی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده ، سلامت معنوی است. سلامت معنوی بر سه بعد دیگر سلامت تأثیر مستقیم دارد و در دنیا نیز ثابت شده است که سلامت معنوی بر سلامت اجتماعی، جسمی و سلامت روانی جامعه و فرد تاثیر دارد.
حفظ و بهبود وضعیت سلامت در سطح کلیۀ گروههای اجتماعی ساکن در شهر، از طریق عملکرد همه جانبۀ سازمانهای دولتی و غیردولتی را سلامت شهری می نامند. شهرداری، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، یا هر ارگان دیگری به تنهایی متولی موضوع سلامت شهری نیستند، بلکه سلامت شهری مقوله ای است فرابخشی که همۀ ارگانها مسئول اند.