رئیس اداره سلامتعیسی بیگدلی

  سلامت

سلامت برخورداری فرد از رفاه کامل جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی است، و تنها نبود معلولیت و بیماری را سلامت نمی نامند. برای حوزۀ سلامت ابعاد مختلفی تعریف شده است. ممکن است فردی سلامت جسمی داشته باشد، اما از سلامت روان برخوردار نباشد. حتی شاید کسی سلامت روان و جسم را هم داشته باشد، اما فاقد سلامت اجتماعی و شاخص های آن باشد. بعد دیگر سلامت که به تازگی توسط اندیشمندان این حوزه مطرح شده ، سلامت معنوی است. سلامت معنوی بر سه بعد دیگر سلامت تأثیر مستقیم دارد و در دنیا نیز ثابت شده است که سلامت معنوی بر سلامت اجتماعی، جسمی و سلامت روانی جامعه و فرد تاثیر دارد.
حفظ و بهبود وضعیت سلامت در سطح کلیۀ گروههای اجتماعی ساکن در شهر، از طریق عملکرد همه جانبۀ سازمانهای دولتی و غیردولتی را سلامت شهری می نامند. شهرداری، وزارت بهداشت، سازمان بهزیستی، یا هر ارگان دیگری به تنهایی متولی موضوع سلامت شهری نیستند، بلکه سلامت شهری مقوله ای است فرابخشی که همۀ ارگانها مسئول اند.
 
خانه سلامت محله

مدیریت سلامت شهری نیازمند سازماندهی شبکه مردمی برای مشارکت جدی در امر سلامت شهروندان است. آنچه مسلم است شهر سالم محصول تلاش شهروندانی است که در برآورد و تامین نیازهای اجتماعی خود همراهی نموده و در تمام مراحل تکوین شبکه خدمات شهری از سیاستگذاری و برنامه ریزی گرفته تا اجرا و نظارت نقش شایسته ای ایفا نمایند.
خانه سلامت محله در واقع ستاد هماهنگ کننده و اجرایی پروژه محله سالم با استقرار درمحله های شهر تهران به عنوان تسهیل گر ، سطح سلامت ساکنان محله را از طریق مشارکت همگانی و همکاریهای بین بخشی ارتقا می بخشند.

 
تقسیم بندی حوزه های سلامت از نگاه مدیریت شهری


شهروند سالم : در این حوزه، سلامت جسمی، روانی و روحی شهروندان مورد توجه است. داشتن تحرک بدنی، تغذیۀ مناسب و ... نمونه هایی از موضوعات این حوزه اند.
محله سالم: در محله سالم علاوه بر اشتراک ارزشها ، امیال و خواست افراد ، کنش متقابل و ارتباط نیز وجود دارد.
شهر سالم : شهر سالم شهری است که " در آن پیوسته شرایط کالبدی ، اجتماعی و زیست محیطی روبه توسعه و بهبود بوده و استفاده بهینه از منابع و امکانات موجود ، محیطی را فراهم می آورد که بر اثر آن مردم ضمن حمایت از یکدیگر و مشارکت جمعی در انجام کلیه امور ، سعی و تلاش می کنند که زندگی خودرا به سطح مطلوبی برسانند. "
جامعۀ سالم : از آنجا که انسان موجودی اجتماعی است، به ارتباط با دیگران نیاز دارد. ارتباط انسان با افراد و محیط پیرامونش ارتباطات انسانی را شکل می دهد، که در این ارتباطات معیارهای سلامت باید مدنظر باشند

خدمات خانه های سلامت

آموزش سلامت

تعریف: آموزش سلامت فرایندی است که طی آن دانش و اطلاعات مربوط به سلامت به درستی به فرد و جامعه منتقل می شود. آموزش سلامت زمانی موفق است که بر اساس واقعیت ها و نیازهای جامعه باشد.

اعضای جامعه در جمع آوری اطلاعات مشارکت کنند، با این وجود ، آموزش سلامت نمی تواند تمام مسایل را حل کند یا تمام نیازهای مربوط به حوزه سلامت را برآورده کند ، حتی گاهی ممکن است یک بیماری عوامل رفتاری و غیر رفتاری متعددی نقش داشته باشند که قطعا آموزش سلامت در تغییر عوامل غیررفتاری نمی تواند نقش تعیین کننده داشته باشد. از طرف دیگر ، تغییر بعضی از عوامل رفتاری نیز بسیار دشوار است و در اتخاذ بعضی از رفتارهای جدید نیز ممکن است موانع مختلفی از جمله امکانات مالی مطرح باشد که برطرف نمودن آنها با آموزش امکان پذیر نباشد .

در آموزش سلامت روش انتخابی باید متناسب با موقعیت و مشکل بوده و با دقت انتخاب شود . افرادی که در طراحی برنامه های آموزش سلامت شرکت می کنند باید برای حل مشکلات تصمیم بگیرندکه از کدام روش به منظور کمک در حل مشکلات رفتاری استفاده نمایند . در اجرای برنامه های آموزش سلامت از روش ها ی متفاوت آموزشی استفاده می شود .روش های آموزشی عبارتند از :

1- آموزش فردی : آموزش چهره به چهره و مشاوره فردی

2- آموزش گروهی : روش های عمده و متداول در آموزش گروهی از قبیل سخنرانی ، بحث گروهی ،ایفای نقش ، نمایش عملی ، سمینار ، کنفرانس و کارگاه آموزشی

3- آموزش سلامت به جوامع : توانمند سازی جوامع برای دستیابی به مهارت های لازم جهت ارتقای سلامت

هر کدام از این روشها مزایا و محدودیت های خاص خود را دارد و در شرایط و موقعیت های مختلف می توان مناسب ترین آنها را انتخاب نمود.

توانمند سازی

توانمندسازی در ارتقای سلامت ، فرآیندی است که افراد از طریق آن کنترل بیشتری بر تصمیم گیری ها و اقداماتی که سلامت آنها را تحت تاثیر قرار می دهد ، به دست خواهند آورد .

توانمند سازی تنها به معنی افزایش مهارت ها و دانش افراد نیست بلکه شامل مشارکت مردم در داشتن کنترل بیشتر بر شرایط محیطی و تغییر آن شرایط در صورت ضرورت است .هدف عمده فرآیندتوانمندسازی ایجاد تغییرات مناسب در کلیه ابعاد و جوانب زندگی افراد ، خانواده ها ، گروه ها و اقشار اجتماعی می باشد. تنها انسان های آگاه ، با انگیزه و داوطلب در بررسی وضعیت زندگی خویش و محیط پیرامون خویش، قادر به تصمیم گیری و اقدام در راستای تغییرمی باشند و این افراد می توانند نقش به سزایی در تحقق دورنمایی بهتر و وضعیت مطلوب را داشته باشند .

ارتقای سلامت

تعریف: ارتقای سلامت فرایندی است که هدف آن توانمند سازی مردم برای افزایش کنترل آنها بر سلامت خویش و در نهایت بهبود مستمر سلامت خود و جامعه ای که در آن زندگی می کنند، می باشد.

ارتقای سلامت به وسیله مردم و با همراهی مردم و صورت می گیرد. هیچ فردی به تنهایی نمی تواند برکلیه عواملی که سلامت وی را تحت تاثیر قرار می دهند، کنترل داشته باشد. بنابراین ارتقای سلامت نه تنها شامل اعمال و اقداماتی است که به سوی تقویت مهارت ها و ظرفیت های افراد هدایت می شود بلکه همچنین به تقویت ظرفیت گروه ها ، سازمان ها و جوامع برای رویارویی با شرایط اجتماعی و اقتصادی زیربنایی و محیط های فیزیکی که سلامت را تحت تاثیر قرار می دهد ، منجر می شود.

.

خانه سلامت    18

آدرس

ناحیه

شماره تماس

1. خانه سلامت فردوس

میدان معلم – بلوار مدائن  – خیابان شهیدان اسماعیلی – بوستان سجاد- سرای محله فردوس

1

66644082     خانم پیرنظر   

2. خانه سلامت بهداشت

بلوارمعلم-ابتدای خیابان رجایی.پارک میرال -طبقه همکف کتابخانه بهداشت

1

66306906     خانم حسینی   

3. خانه سلامت پانزده خرداد

میدان معلم- خیابان تختی – خیابان یادگار – پارک پانزده خرداد

1

66646665     خانم میرزایی

4.خانه سلامت ولیعصر شمالی

شهرک ولیعصر –خیابان شریعتی-نرسیده به میدان شریعتی-نبش میلان6-سرای محله

1

-----------     خانم حیدر لکی  

5. خانه سلامت صادقیه

شهرک صادقیه – خ غفاری –خ بانک ملی – سرای محله صادقیه

2

55824926     خانم توحیدنژاد     

6. خانه سلامت زیتون

انتهای سپیده جنوبی – خیابان پژاند – بوستان زیتون

2

66303373     خانم ابراهیمی

7. خانه سلامت رجایی

محله شهید رجایی – میدان ایثار گران – خ مفتح جنوبی – 20 متریطالقانی – پارک شهریور

2

66246148      خانم رضایی   

8. خانه سلامت صاحب الزمان

یافت آباد – م الغدیر – داخل پارک شهدای یافت آباد – سرای محله صاحب الزمان

3

66290302

66241220  خانم شهبازی 

9- خانه سلامت یافت آباد

یافت آباد-ابراهیم آباد –خ طاهری -  ورزشگاه معروفوند

3

66792604      خانم فیروزی    

10. خانه سلامت ملا صدرا

یافت اباد – خ عرب احمدی –خ سلطانی- باشگاه شهدای یافت آباد

3

66782065    خانم کاظم زاده 

11-خانه سلامت شاد آباد

خیابان الغدیر شمالی نرسیده به میدان جانبازان – خ سبحانی - سرای محله شاد آباد

4

66795870       خانم هویدا 
   

12. خانه سلامت 17شهریور

17 شهریور خیابان وثوق – بوستان لادن

4

66394002       خانم یوسفی 
   

13. خانه سلامت امام خمینی

خیابان شهید حسن مظفری – سرای محله میخک

4

66297690       خانم قهرمانی   

14. خانه سلامت شمس آباد

مجتمع مختار سلیمانی  - ط- همکف  واحد شماره 13

4

66792441خانم برزگر رحیمی

15- خانه سلامت خلیج فارس

خیابان بوستان پروین اعتصامی

5

66257860       خانم کاظم پور   

16. خانه سلامت نوروز آباد

خ خلیج –خ ابوسعید غربی – پارک انرژی – سرای محله شهدای نوروزآباد

5

66266003     خانم کوثری

17 خانه سلامت شهرک دانش

کیلومتر 14 بزرگراه فتح – شهرک دانش – ساختمان چند منظوره شهرداری

6

66283727           خانم بلالی     

18. خانه سلامت گلدسته

میدان گلدسته – خیابان رجایی

7

55292121       خانم آبسالان  برنامه های اجرایی خانه های سلامت منطقه 18 در شهریور ماه 92

نام برنامه

روز

ماه

ساعت اجرا

نام کارشناس

مکان

شماره تماس

‌آئين همسرداري

‌۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۹۳۵۶۲۵۲۹۴۵

‌آئين همسرداري

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌آئين همسرداري

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌آئين همسرداري

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۲۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد امام خميني

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌آئين همسرداري

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مهارتهاي زندگي

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

کميته امداد

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌كلاس تغذيه سالم

‌۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌كلاس تغذيه سالم

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌كلاس تغذيه و رژيم درماني

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي روانشناسي

‌۶

‌شهريور

‌۰۹:۱۶

‌عسگري

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي روانشناسي

‌۱۳

‌شهريور

‌۰۹:۱۶

‌عسگري

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره روانشناسي فردي

‌۲۰

‌شهريور

‌۰۹:۱۶

‌عسگري

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌مشاوره فردي روانشناسي

‌۲۷

‌شهريور

‌۰۹:۱۶

‌عسگري

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌بهداشت محيط

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حسن

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌بهداشت محيط

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حسن

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌پيشگيري بيماري آلزايمر

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌هاشمي

مسجد پيغمبراکرم

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌بهداشت رواني كودكان كلاس اولي ها

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌حاجي محمدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

‌تغذيه ويژه كودكان در مدرسه

‌۱۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌اسدي

خانه سلامت توليددارو

‌۰۲۱۶۶۶۴۶۶۶۵

 

 

خانه سلامت 17 شهریور

 

 

‌بهداشت بانوان(يائسگي )

‌۳

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌خود مراقبتي در افراد ديابتي

‌۳

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌فوايد اهدائ خون

‌۴

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت دستگاه گوارش

‌۵

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور - خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌فوايد اهدائ خون

‌۵

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان ميرزايي-کوچه بينايي پ 62

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (بيماريهاي كليوي )

‌۶

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور -خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌پيشگيري از بيماريهاي مزمن(چربي خون )

‌۷

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (كم خوني )

‌۹

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (گواتر و تيروئيد )

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌پيشگيري از بيماريهاي مزمن(فشار خون )

‌۱۱

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (گوش )

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت بانوان

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابن شهيو ميرزايي-کوچه بينايي-پ 62

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها(بهداشت چشم )

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌ديابت و تغذيه

‌۱۴

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت وپيشگيري از بيماريها (پوكي استخوان )

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت وپيشگيري از بيماريهاي واگيردار(ايدز )

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت بانوان

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب االزمان

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (قلب )

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان ميرزايي-مسجد صاحب الزمان

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌داروهاي گياهي و ديابت

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور-خيابان شهيد ميرزايي کوچه بينايي پ 62

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها (پوست و مو )

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

کوي 17 شهريور -خيابان شهيد ميرزايي-مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي مزمن (چربي خون بالا )

‌۲

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور- خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريها ( پوكي استخوان )

‌۹

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت و پيشگيري از بيماريهاي مزمن ( فشار خون بالا )

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌ديابت و پيشگيري از آن

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت بانوان

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌آموزش بهداشت بانوان

‌۷

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت بانوان (افسردگي پس از زايمان )

‌۱۴

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت بانوان (كيست ها )

‌۲۱

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌بهداشت وپيشگيري از بيماريها ( ديسك كمر )

‌۲۸

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌منيره انصاري

کوي 17 شهريور - خ سرحدي - مسجد امام حسين ع

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

‌كارگاه مهارتهاي زندگي

‌۲

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌عباسعلي زارعي

کوي 17 شهريور - خ ميرزايي -مسجد صاحب الزمان عج

‌۰۲۱۶۶۱۹۴۰۰۲

 

 

خانه سلامت امام خمینی

 

 

‌پيشگيري از عوامل تهديد كننده سلامت روان ( افسردگي )

‌۳

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌پيشگيري از عوامل تهديد كننده سلامت روان (افسردگي )

‌۳

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - کوچه 8 - پلاک 12

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( آلزايمر و اهميت آن در سالمندان )

‌۵

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( آلزايمر و اهميت آن در سالمندان

‌۵

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومهجليل پور

شهرک امام خميني ره - نبش کوچه 8 - ساختمان مرواريد - پلاک 10

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - کوچه 8- پلاک 12

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت مقابله با استرس

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت مقابله با استرس

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - نبش کوچه 8- ساختمان مرواريد - پلاک 10

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري ( ارتباط موثر با همسر )

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري ( ارتباط موثر با همسر )

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره- کوچه 8 - پلاک 12

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت فرزند پروري ( دروغگويي در كودكان )

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت فرزندپروري ( دروغگويي در كودكان

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌معصومه جليل پور

بلوارالغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت فرزندپروري( دروغگويي در كودكان )

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۷:۰۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - نبش کوچه 8 - ساختمان مرواريد پلاک 10

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( شاخص هاي خانواده سالم )

‌۲

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام خميني ره- مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت و سلامت روان (كنترل خشم )

‌۲

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام خميني ره - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت زندگي ( مهارت حل مسئله )

‌۹

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام- مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( راههاي شادزيستن ۹

‌۱۱

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت زندگي ( مهارت خود آگاهي )

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت زندگي ( مهارت مقابله با هيجانات )

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌اثرات مصرف دخانيات بر روان افراد

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌افسردگي و ديابت

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بررسي عوامل كم خوابي و بي خوابي

‌۵

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحييايي

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌رايانه و تاثير آن بر سلامت روان

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۲:۰۰

‌محبوبه يحيايي

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( شاخص هاي خانواده سالم )

‌۵

‌شهريور

‌۰۹:۳۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري

‌۱۲

‌شهريور

‌۰۹:۳۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آموزش تقويت حافظه ( تمركز و عدم تمركز )

‌۱۹

‌شهريور

‌۰۹:۳۰

‌محبوبه يحيايي

شهرک امام خميني - خ مظفري - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌ديابت و انواع آن

‌۷

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌فوايد اهداي خون

‌۱۴

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت فردي ( بهداشت پوست )

‌۲۱

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌معصومه تاجديوند

بلوار الغدير شمالي - مجتمع مسکوني الغدير

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌تست فشارخون

‌۴

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌آمنه كميجاني

شهرک امام خميني ره- خ مظفري - بوستان ميخک - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌خلاقيت كودك

‌۳

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌ندا مطهرمنش

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آشنايي با اختلالات رفتاري در كودكان ( پرخاشگري و حسادت در كودكان )

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌ندا مطهرمنش

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - بوستان ميخک - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌خلاقيت كودك

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌ندا مطهرمنش

شهرک امام - خ مظفري - بوستان ميخک - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آشنايي با اختلالات رفتاري در كودكان

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌ندا مطهرمنش

شهرک امام - خ مظفري - بوستان ميخک - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌تست فشار خون

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌آمنه كميجاني

شهرک امام خميني ره -خ مظفري - بوستان ميخک - خانه سلامت امام خميني ره

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌پيشگيري از عوامل تهديد كننده روان (افسردگي )

‌۳

‌شهريور

‌۱۷:۱۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌بهداشت خانواده ( حقوق خانواده در اسلام )

‌۶

‌شهريور

‌۱۶:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۷:۰۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت زندگي ( روابط موثر )

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۶:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌آيين همسرداري(ارتباط موثر با همسر )

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۷:۰۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

‌مهارت فرزندپروري( شناخت و درمان اختلالات رفتاري - دروغگويي

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۶:۳۰

‌معصومه جليل پور

شهرک امام خميني ره - خ مظفري - مسجد امام حسن مجتبي ع

‌۰۲۱۶۶۲۹۷۶۹۰

 

 

 

 

 

 

 

‌بهداشت بانوان

‌۲

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌خلاقيت كودكان

‌۲

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌ميرزايي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌تست فشارخون

‌۳

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌حسيني

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره روانشناسي

‌۴

‌شهريور

‌۱۳:۱۹

‌علي عسگري

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره تغذيه

‌۵

‌شهريور

‌۱۱:۱۳

‌اسدي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌آيين همسرداري

‌۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۶

‌شهريور

‌۱۶:۱۸

‌رجب پور

مسجد آل محمد

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌بهداشت بانوان

‌۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌خلاقيت كودكان

‌۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌ميرزايي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌تست فشارخون

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌حسيني

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره تغذيه

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۱:۱۳

‌اسدي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌آيين همسرداري

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۶:۱۸

‌رجب پور

مسجدآل محمد

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌بهداشت بانوان

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌خلاقيت كودكان

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌ميرزاييي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌تست فشارخون

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌حسيني

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره روانشناسي

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۳:۱۹

‌علي عسگري

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۹۶۷۷

‌مشاوره تغذيه

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۱:۱۳

‌اسدي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌آيين همسرداري

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۶:۱۸

‌رجب پور

مسجد آل محمد

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌بهداشت بانوان

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌خلاقيت كودكان

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌ميرزايي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌تست فشار خون

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌حسيني

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره روانشناسي

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۳:۱۹

‌علي عسگري

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مشاوره تغذيه

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۱:۱۳

‌اسدي

خانه سلامت بهئاشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌آيين همسرداري

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌پاليزدار

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌مهارتهاي زندگي

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۶:۱۸

‌رجب پور

مسجد آل محمد

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌بهداشت بانوان

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌خلاقيت كودكان

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌ميرزايي

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌فرزندپروري

‌۳۱

‌شهريور

‌۱۰:۱۲

‌رجب پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌تست فشار خون

‌۳۱

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌حسيني

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

‌پيشگيري از آلزايمر

‌۲۶

‌شهريور

‌۰۹:۱۰

‌كاظم پور

خانه سلامت بهداشت

‌۰۲۱۶۶۳۰۶۹۷۷

 

 

 

 

 

 

 

‌ابمناسبت روزپزشك/هدا هديه وتقديرازريس بيمارستان شهيدفياض بخش

‌۲

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم كاظمپور

بيمارستان شهيدفياض بخش

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌بمناسبت روزداروسازي/ اثرات سوءمصرف خودسرانه دارو

‌۵

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌خديجه اكبري

مسجدزين العابدين

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌بمناسبت روز جهاني آلزايمر/مشاوره گروهي باموضوع سالمندي وراهكارهاي پيشگيري ازابتلابه آلزايمرويژه كانو

‌۲۹

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌خديجه اكبري

مسجدتوحيد

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌شناخت اهميت وضرورت مصرف بهنگام داروويژه كانون ديابتيها وسالمندان

‌۴

‌شهريور

‌۱۰:۳۰

‌خديجه اكبري

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك وخانواده

‌۲

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌سوري محرمزاده

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/خانواده ازدواج

‌۶

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌سميه اسلامي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي/كودك وعلل لجبازي

‌۴

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌توران پوري

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك

‌۶

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌فاطمه اصلاني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك وخانواده

‌۹

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌سوري محرمزاده

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك

‌۱۳

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌فاطمه اصلاني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/ازدواج وكودك

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌سميه اسلامي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك

‌۲۰

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌اصلاني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/خانواده

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌سميه اسلامي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/كودك

‌۲۷

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌فاطمه اصلاني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي/ازدواج واعتياد

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌سميه اسلامي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي ويژه كانون خادمين مساجدآموزش بهداشت

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌رقيه ايماني

مسجدزين العابدين

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌استقرارپايگاه انتقال خون

‌۳۰

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم كاظم پور

سازمان امدادونجات هلال احمر"خليج فارس "

‌۰۲۱۶۶۲۷۰۵۳۵

‌مشاوره گروهي:مهارت رفتارهاي جراتمندانه

‌۲

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌سوري محرمزاده

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره تغذيه ويژه ديابتي ها

‌۶

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم جانبزرگي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۱۶۶۲۵۲۶۸

‌تست قندخون

‌۶

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست فشارخون

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست فشارخون

‌۶

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست قندخون

‌۱۳

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست فشارخون

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌رقيه ليماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست قندخون

‌۲۰

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست فشارخون

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌تست قندخون

‌۲۷

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌رقيه ايماني

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره فردي تغذيه ورژيم درماني

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌فرزادقره باغي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:تغذيه مناسب ورژيم درماني

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌خانم جانبزرگي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:ارتباط مؤثر

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌سوري محرمزاده

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:كنترل خشم

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌سوري محرمزاده

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:ديابت وعوارض جسمي ناشي ازآن

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۴:۰۰

‌خانم جانبزرگي

خانه سلامت خليج شمالي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:بيماريهاي شايع زنان

‌۶

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌خديجه اكبري

مسجدزين العابدين

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌رقيه ايماني

مسجدزين العابدين

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌رقيه ايماني

مسجدسيدالشهدا

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۷:۳۰

‌رقيه ايماني

مسجدسيدالشهدا

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي:بهداشت بانوان

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌خديجه اكبري

مسجدسيدالشهدا

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۵:۳۰

‌رقيه ايماني

حسينيه المهدي

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

‌مشاوره گروهي

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۷:۰۰

‌رقيه ايماني

مسجدزين العابدين

‌۰۲۱۶۶۲۵۲۶۸۳

 

 

خانه سلامت صادقيه

 

 

‌مشاوره گروهي (زناشويي )

‌۲

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌راستگو

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌مشاوره گروهي زناشويي

‌۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌راستگو

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌مشاوره گروهي زناشويي

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌راستگو

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌مشاوره گروهي زناشويي

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌راستگو

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌مشاوره گروهي زناشويي

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌راستگو

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۳

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۴

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۵

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۶

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۰

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۶۵۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خلاقيت كودك

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌خللاقيت كودك

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۱:۱۱

‌اكبري

خانه سلامت صادقيه

‌۰۲۱۵۵۸۲۴۹۲۶

‌روانشناسي رشد كودك ونوجوان

‌۲

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم نورمحمدي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌آئين همسرداري

‌۲

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم راستگو

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌طب سنتي

‌۲

‌شهريور

‌۱۴:۳۰

‌خانم شفاعتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست فشار خون

‌۳

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم عزتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي شادزيستن

‌۳

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌خانم رضائي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌خلاقيت ذهن

‌۴

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت (پارک شهريور )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي (پوست ومو )

‌۴

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌آقاي دكتر صنيعي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره روانشناسي فردي

‌۵

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌آقاي پورعباس

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌بهداشت بانوان

‌۵

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌خلاقيت ذهن

‌۶

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت (پارک شهريور )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي (استخوان ومفاصل )

‌۶

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌آقاي دكتر وحيديان

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۷

‌شهريور

‌۰۸:۳۰

‌خانم تابش

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌روانشناسي رشد كودك ونوجوان

‌۹

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم نورمحمدي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌آئين همسرداري

‌۹

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم راستگو

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌طب سنتي

‌۹

‌شهريور

‌۱۴:۳۰

‌خانم شفاعتي

حسينيه حضرت زينب (س )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست قند خون

‌۱۰

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم عزتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي شادزيستن

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌خانم رضائي

خانه سلامت (پارک شهريور )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره روانشناسي فردي

‌۱۲

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌آقاي پورعباس

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌بهداشت بانوان

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانه بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌خلاقيت ذهن

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي(استخوان ومفاصل )

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌آقاي دكتر وحيديان

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره تغذيه

‌۱۴

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم تابش

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌روانشناسي رشد كودك ونوجوان

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم نورمحمدي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌آئين همسرداري

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم راستگو

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌طب سنتي

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۴:۳۰

‌خانم شفاعتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست فشار خون

‌۱۷

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم عزتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي شاد زيستن

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌خانم رضائي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تفكر خلاق

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي(پوست ومو )

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌آقاي دكتر صنيعي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره روانشناسي فردي

‌۱۹

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌آقاي پورعباس

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌بهداشت بانوان

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌خلاقيت كودكان

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي (استخوان ومفاصل )

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌آقاي دكتر وحيديان

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌ممشاوره فردي تغذيه

‌۲۱

‌شهريور

‌۰۸:۳۰

‌خانم تابش

خانه سلامت

‌۰۲۱۴۶۶۲۴۶۱۴

‌روانشناسي رشدكودك ونوجوان

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم نورمحمدي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌آئين همسرداري

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم راستگو

مسجد حضرت ابوالفضل (ع )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تاثيرداروهاي گياهي در افراد ديابتي

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۴:۳۰

‌خانم شفاعتي

حسينيه شهدا

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست فشار خون

‌۲۴

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم عزتي

مسجد حضرت موسي ابن جعفر(ع )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي شاد زيستن وتفكر مثبت

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌خانم رضائي

حسينيه شهدا

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌خلاقيت ذهن

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت (پارک شهريور )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي (پوست ومو )

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۳:۳۰

‌آقاي دكتر صنيعي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي خانواده

‌۲۶

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌آقاي پورعباس

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌شناخت بيماري هاي شايع در كودكان

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۳:۰۳

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌كلاس گروهي مديرت اوغات فراغت در بازنشستگان وسالمندان

‌۲۶

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌آقاي پورعباس

پارک شهريور

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌كلاس گروهي سالمندان وراههاي شاد زيستن وتفكر مثبت

‌۵

‌شهريور

‌۱۶:۰۰

‌آقاي پورعباس

پارک شهريور

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تفكر خلاق

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم افشاري

خانه سلامت (پارک شهريور )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌پزشك عمومي (استخوان ومفاصل )

‌۲۷

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌آقاي دكتر وحيديان

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۲۸

‌شهريور

‌۸۰:۳۰

‌خانم تابش

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي رشد كودك ونوجوان

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۰:۰۰

‌خانم نورمحمدي

حسينيه شهدا

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌آئين همسرداري

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم راستگو

مسج حضرت ابوالفضل (ع )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌طب سنتي

‌۳۰

‌شهريور

‌۱۴:۳۰

‌خانم شفاعتي

حسينيه حضرت زينب (ع )

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست قند خون

‌۳۱

‌شهريور

‌۰۹:۰۰

‌خانم عزتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌تست فشارخون

‌۳۱

‌شهريور

‌۱۱:۰۰

‌خانم عزتي

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي تنظيم خانواده ومامائي

‌۳۱

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره گروهي شاد زيستن

‌۳۱

‌شهريور

‌۱۵:۰۰

‌خانم رضائي

حسينيه شهدا

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي تنظيم خانواده ومامائي

‌۳

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي مامائي وتنظيم خانواده

‌۳

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي مامائي وتنظيم خانواده

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي مامائي وتنظيم خانواده

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

‌مشاوره فردي مامائي وتنظيم خانواده

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۳:۰۰

‌خانم بيات زاده

خانه سلامت

‌۰۲۱۶۶۲۴۶۱۴۸

 

 

-خانه سلامت زيتون

 

 

‌اموزش روشهاي پيشگيري از دخانيات

‌۲

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌راضيه شكوري

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون

‌۲

‌شهريور

‌۰۹:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌ويزيت رايگان پزشكي

‌۳

‌شهريور

‌۱۳:۱۴

‌دكتر غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون

‌۳

‌شهريور

‌۰۹:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش مهارتهاي زندگي

‌۲

‌شهريور

‌۱۵:۱۶

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست رايگان قند خون

‌۵

‌شهريور

‌۰۷:۰۹

‌حميد رضا شاهسون

شهرک وليعصر-خيابان بهرامي-ابتداي خيابان مسلمي-درمانگاه شبانه روزي بهپويان

‌۰۲۱۶۶۲۹۰۴۷۰

‌مشاوره فردي خانواده

‌۵

‌شهريور

‌۱۱:۱۳

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قد و وزن

‌۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۳

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش مهارتهاي زندگي

‌۷

‌شهريور

‌۲۱:۲۳

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-چهارراه گلبو-مسجد پنج تن آل عبا

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تور گردشگري امامزاده داوود

‌۷

‌شهريور

‌۰۸:۱۴

‌خديجه ابراهيمي

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-چهار راه گلبو-جنب مسجد پنج تن آل عبا

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش پيشگيري از اعتياد

‌۹

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌سكينه قهرماني

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون

‌۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان اسان پژاند بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار و قند خون

‌۱۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌مشاوره فردي روانشناسي

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدووزن

‌۱۲

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدووزن

‌۱۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آمزش مهارتهاي زندگي

‌۱۴

‌شهريور

‌۲۱:۲۲

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-چهارراه گلبو-مسجد پنج تن آل عبا-بسيج راهيان کربلا

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تيت فشار خون و قدو وزن

‌۱۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تور گردشگري دركه

‌۱۴

‌شهريور

‌۰۹:۱۴

‌خديجه ابراهيمي

تور گردشگري درکه-به مناسبت تولد حضرت فاطمه معصومه(روز دختر )

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش پيشگيري از اعتياد

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌سكينه قهرماني

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قد ووزن

‌۱۶

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌ويزيت رايگان پزشكي

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۳:۱۴

‌محي الدين پيشداد محمدي

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون

‌۱۷

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدو وزن

‌۱۸

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌مشاوره فردي روانشناسي

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشارخون و قدووزن

‌۱۹

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدو وزن

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌مشاوره فردي تغذيه

‌۲۰

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌زينب جعفرزاده

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش مهارتهاي زندگي

‌۲۰

‌شهريور

‌۲۱:۲۲

‌غلامرضا سقا

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-چهارراه گلبو-مسجد پنج تن آل عبا-بسيج برادران راهيان کربلا

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌آموزش پيشگيري از اعتياد

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۴:۱۶

‌سكينه قهرماني

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تيت فشارخون و قدووزن

‌۲۳

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدووزن

‌۲۴

‌شهريور

‌۱۰:۱۴

‌گوهر مقدسي كوزه كنان

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌ويزيت رايگان پزشكي

‌۲۵

‌شهريور

‌۱۳:۱۴

‌محي الدين پيشداد محمدي

شهرک وليعصر-خيابان ساسان پژاند-بوستان زيتون-خانه سلامت زيتون

‌۰۲۱۶۶۳۰۳۳۷۳

‌تست فشار خون و قدووزن

‌۲۵

‌شهريور