02/23/2018 - جمعه 4 اسفند 1396
جستجو

با توجه به اينكه زنان نقش موثري در جامعه داشته و نوع ارتباطات ، تعاملات و فعاليت هاي اجتماعي متأثر از اين قشر مي باشد تا آنجا كه انديشمندان اجتماعي زنان را يك منشاء در تحولات اجتماعي و فرهنگي مي دانند.
از طرفي اين قشر عظيم به دليل ويژگي‌هاي خاص داراي مسائل و مشكلات خاصي نيز بوده و بدين جهت نيازمند توجه ويژه مي باشند. از طرفي شهرداري با توجه به گستره وسيع حضور فرهنگي و اجتماعي خود در شهر تهران، سعي وافري در بهبود و ارتقای سطح زيست محيط شهروندان مي‌نمايد. بي‌ترديد هدفمند نمودن اين تلاش در جهت بهينه‌سازي و  ارتقائ كيفيت برنامه‌ها با ديدگاه محله محوري از اولويت‌هاي مديريت شهري است. لذا اهتمام به امور بانوان كه يكي از اهداف اصلي شهرداري تهران در بخش فعاليت‌هاي اجتماعي است.، نيازمند داده‌هاي كافي به منظور برنامه‌ريزي دقيق و علمي بوده تا از اين رهگذر شهر تهران محيطي امن، زيبا، مفرح و مطلوب براي سكونت و فعاليت‌هاي اجتماعي بانوان شهروند باشد. براي دست‌يابي به شرايط مذكور برنامه‌ريزي‌هاي كلان اجتماعي اجتناب ناپذير است. به منظور تحقق اهداف فوق اداره كل بانوان در شهرداري تهران به‌ عنوان بازوي فكري و سياست گذاري آبان 1384 ايجاد شده است.

لینک های مرتبط

آدرس

بزرگراه آیت الله سعیدی - بعد از چهارراه یافت آباد - نبش خیابان شهید بهرامی

تلفن تماس: 66296611