12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو

اداره آموزش منطقه، وظیفه آموزش و بروز رسانی اطلاعات عمومی و تخصصی کلیه پرسنل رسمی و قراردادی (خدمات اداری شهر و هادیان شهر) را بر اساس دستور العمل های اداره کل برنامه ریزی و آموزش برعهده دارد.

معاون شهردارمنطقه 18تهران خبر داد: برپائی دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری به شیوه مربیگری در حوزه منابع انسانی

معاون شهردارمنطقه 18تهران خبر داد: برپائی دوره گزارش نویسی و مکاتبات اداری به شیوه مربیگری در حوزه منابع انسانی

در تاریخ 1397/9/11 15:22:0
معاون شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : توجه بیش از پیش به افرایش بهره وری توأم با رضایتمندی در کارکنان

معاون شهردار منطقه 18 تهران خواستار شد : توجه بیش از پیش به افرایش بهره وری توأم با رضایتمندی در کارکنان

در تاریخ 1397/8/28 18:18:0
تأکید معاون شهردار منطقه 18 تهران بر اجرای اصولی طرح طبقه بندی مشاغل

تأکید معاون شهردار منطقه 18 تهران بر اجرای اصولی طرح طبقه بندی مشاغل

در تاریخ 1397/8/23 17:8:0
به ابتکار اداره آموزش شهرداری منطقه 18 تهران صورت گرفت : ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارکنان با تهیه و توزیع لوحهای فشرده نرم افزار اداری

به ابتکار اداره آموزش شهرداری منطقه 18 تهران صورت گرفت : ارتقاء سطح علمی و آگاهی کارکنان با تهیه و توزیع لوحهای فشرده نرم افزار اداری

در تاریخ 1397/7/30 13:31:0
در راستای ارتقاء سطح خدمات دهی و تنوع بیشتر کارگاه های آموزشی صورت گرفت : نیاز سنجی برای تدوین محورهای آموزش کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران در نیمه دوم سال

در راستای ارتقاء سطح خدمات دهی و تنوع بیشتر کارگاه های آموزشی صورت گرفت : نیاز سنجی برای تدوین محورهای آموزش کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران در نیمه دوم سال

در تاریخ 1397/7/7 19:32:0
با هدف آگاه سازی کارگران خدماتی شاغل در شهرداری منطقه 18 تهران برگزارشد : کارگاه آموزشی شناخت اصول بهداشتی و ایمنی محیط کار

با هدف آگاه سازی کارگران خدماتی شاغل در شهرداری منطقه 18 تهران برگزارشد : کارگاه آموزشی شناخت اصول بهداشتی و ایمنی محیط کار

در تاریخ 1397/6/18 13:28:0
صفحه 1 از 3نخست   قبلي   [1]  2  3  بعدي   آخرين