10/15/2018 - دوشنبه 23 مهر 1397
جستجو

اداره آموزش منطقه، وظیفه آموزش و بروز رسانی اطلاعات عمومی و تخصصی کلیه پرسنل رسمی و قراردادی (خدمات اداری شهر و هادیان شهر) را بر اساس دستور العمل های اداره کل برنامه ریزی و آموزش برعهده دارد.

در راستای ارتقاء سطح خدمات دهی و تنوع بیشتر کارگاه های آموزشی صورت گرفت : نیاز سنجی برای تدوین محورهای آموزش کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران در نیمه دوم سال

در راستای ارتقاء سطح خدمات دهی و تنوع بیشتر کارگاه های آموزشی صورت گرفت : نیاز سنجی برای تدوین محورهای آموزش کارکنان شهرداری منطقه 18 تهران در نیمه دوم سال

در تاریخ 1397/7/7 19:32:0
با هدف آگاه سازی کارگران خدماتی شاغل در شهرداری منطقه 18 تهران برگزارشد : کارگاه آموزشی شناخت اصول بهداشتی و ایمنی محیط کار

با هدف آگاه سازی کارگران خدماتی شاغل در شهرداری منطقه 18 تهران برگزارشد : کارگاه آموزشی شناخت اصول بهداشتی و ایمنی محیط کار

در تاریخ 1397/6/18 13:28:0
در راستای ارتقاء آگاهی مدیران وکارشناسان حوزه شهرسازی برگزار شد: دوره باز آموزی طرح تفصیلی در شهرداری منطقه 18 تهران

در راستای ارتقاء آگاهی مدیران وکارشناسان حوزه شهرسازی برگزار شد: دوره باز آموزی طرح تفصیلی در شهرداری منطقه 18 تهران

در تاریخ 1397/6/17 13:15:0
معاون شهردار منطقه 18 تهران عنوان کرد : تدارک و برنامه ریزی برای 200 ساعت آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان

معاون شهردار منطقه 18 تهران عنوان کرد : تدارک و برنامه ریزی برای 200 ساعت آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان

در تاریخ 1397/5/23 19:26:0
شهرداری منطقه 18 تهران به سوگ نشست

شهرداری منطقه 18 تهران به سوگ نشست

در تاریخ 1397/1/18 19:15:0
برای نخستین بار و در پی اتخاذ تدابیرمؤثر برای ایجاد تحول ساختاری صورت گرفت : اعطای تقدیر نامه مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به شهرداری منطقه 18 تهران

برای نخستین بار و در پی اتخاذ تدابیرمؤثر برای ایجاد تحول ساختاری صورت گرفت : اعطای تقدیر نامه مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به شهرداری منطقه 18 تهران

در تاریخ 1396/12/2 18:19:0
شهردار منطقه 18 : برنامه ریزی و هزینه در آموزش ، سرمایه اندوزی و آینده نگری است

شهردار منطقه 18 : برنامه ریزی و هزینه در آموزش ، سرمایه اندوزی و آینده نگری است

در تاریخ 1396/11/16 18:26:0
درراستای ارتقاءسطح آگاهی کارکنان برگزارشد:دوره های آموزشی ضمن خدمت تخصصی رایانه درشهرداری منطقه 18تهران

درراستای ارتقاءسطح آگاهی کارکنان برگزارشد:دوره های آموزشی ضمن خدمت تخصصی رایانه درشهرداری منطقه 18تهران

در تاریخ 1396/11/1 8:15:0
شهرداری منطقه 18 تهران به صف کاندیداهای جایزه مدل تعالی آموزش پیوست

شهرداری منطقه 18 تهران به صف کاندیداهای جایزه مدل تعالی آموزش پیوست

در تاریخ 1396/10/10 8:21:0
معاون منابع انسانی شهرداری منطقه 18مطرح کرد:ایجادتحول درساختار آموزش منطقه ای ضمن خدمت کارکنان

معاون منابع انسانی شهرداری منطقه 18مطرح کرد:ایجادتحول درساختار آموزش منطقه ای ضمن خدمت کارکنان

در تاریخ 1396/8/24 17:14:0
صفحه 1 از 2نخست   قبلي   [1]  2  بعدي   آخرين