08/20/2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجو

اداره آموزش منطقه، وظیفه آموزش و بروز رسانی اطلاعات عمومی و تخصصی کلیه پرسنل رسمی و قراردادی (خدمات اداری شهر و هادیان شهر) را بر اساس دستور العمل های اداره کل برنامه ریزی و آموزش برعهده دارد.

معاون شهردار منطقه 18 تهران عنوان کرد : تدارک و برنامه ریزی برای 200 ساعت آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان

معاون شهردار منطقه 18 تهران عنوان کرد : تدارک و برنامه ریزی برای 200 ساعت آموزش ضمن خدمت ویژه کارکنان

در تاریخ 1397/5/23 19:26:0
شهرداری منطقه 18 تهران به سوگ نشست

شهرداری منطقه 18 تهران به سوگ نشست

در تاریخ 1397/1/18 19:15:0
برای نخستین بار و در پی اتخاذ تدابیرمؤثر برای ایجاد تحول ساختاری صورت گرفت : اعطای تقدیر نامه مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به شهرداری منطقه 18 تهران

برای نخستین بار و در پی اتخاذ تدابیرمؤثر برای ایجاد تحول ساختاری صورت گرفت : اعطای تقدیر نامه مدل تعالی آموزش و توسعه منابع انسانی به شهرداری منطقه 18 تهران

در تاریخ 1396/12/2 18:19:0
شهردار منطقه 18 : برنامه ریزی و هزینه در آموزش ، سرمایه اندوزی و آینده نگری است

شهردار منطقه 18 : برنامه ریزی و هزینه در آموزش ، سرمایه اندوزی و آینده نگری است

در تاریخ 1396/11/16 18:26:0
درراستای ارتقاءسطح آگاهی کارکنان برگزارشد:دوره های آموزشی ضمن خدمت تخصصی رایانه درشهرداری منطقه 18تهران

درراستای ارتقاءسطح آگاهی کارکنان برگزارشد:دوره های آموزشی ضمن خدمت تخصصی رایانه درشهرداری منطقه 18تهران

در تاریخ 1396/11/1 8:15:0
شهرداری منطقه 18 تهران به صف کاندیداهای جایزه مدل تعالی آموزش پیوست

شهرداری منطقه 18 تهران به صف کاندیداهای جایزه مدل تعالی آموزش پیوست

در تاریخ 1396/10/10 8:21:0
معاون منابع انسانی شهرداری منطقه 18مطرح کرد:ایجادتحول درساختار آموزش منطقه ای ضمن خدمت کارکنان

معاون منابع انسانی شهرداری منطقه 18مطرح کرد:ایجادتحول درساختار آموزش منطقه ای ضمن خدمت کارکنان

در تاریخ 1396/8/24 17:14:0
ازسوی اداره آموزش شهرداری منطقه18تهران برگزارشد:کارگاه حرفه ای گرائی اخلاقی مبتنی برمدیریت جهادی وِیژه مدیران

ازسوی اداره آموزش شهرداری منطقه18تهران برگزارشد:کارگاه حرفه ای گرائی اخلاقی مبتنی برمدیریت جهادی وِیژه مدیران

در تاریخ 1395/10/4 9:13:0