01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو

گواهینامه OHSAS18001

گواهینامه ISO14001

گواهینامه ISO10015

گواهی نامه OHSAS 18001 به سازمان ها و شركت هایی اعطا می شود كه بتوانند سیستم مدیریت ایمنی و سلامت را در سازمان خود با موفقیت پیاده سازی كنند. پیاده سازی یك سیستم مطمئن مدیریت ایمنی و سلامت به سازمان ها كمك می كند تا خطرات و تهدیدات ایمنی حرفه ای را در سازمان خود، شناسایی و مدیریت كنند. كسب گواهی نامه OHSAS 18001 منوط به بررسی میزان تطابق استانداردهای سازمان با استانداردهای بین المللی ایمنی و سلامت خواهد بود.

سری استانداردهای DIN EN ISO 14000 شامل خانواده ای از استانداردهای بین المللی در رابطه با سیستم های زیست محیطی بوده که در سال 1996 میلادی توسط کمیته فنی 207 سازمان جهانی ایزو بوجود آمده اند . این سیستم ها بخشی از الزامات مدیریتی که همان ساختار سازمانی ، منابع لازم جهت انجام ، برنامه ریزی و طرح ریزی فعالیتها ،تشریح مسئولیتها ، معین نمودن روشها و نحوه اجرای کار در راستای حفظ محیط زیست است را شامل می شود.

این استاندارد بین المللی راهکارهایی به دست میدهد که سازمانها و منابع انسانی آنها را در زمینه مسائل مربوط به آموزش یاری میدهند. زمانی که برای تفسیر اشارات مربوط به مباحث آموزش درگروه استاندارد ایزو ۹۰۰۰ در زمینه تضمین کیفیت و مدیریت کیفیت به راهنمایی نیاز است، میتوان از استاندارد ایزو ۱۰۰۱۵ استفاده کرد.