11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
ساختمان شماره 4

میدان معلم، بلوار معلم، خیابان بافان (معاونت امور شهری و محیط زیست)

واحد HSE: 66211155

سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست HSE بخشی از سیستم مدیریت است که رسالتش ایجاد محیطی سالم، دلپذیر، با نشاط، دور از حادثه، خسارت، آسیب، ضایعات و فشارهای روحی روانی، توام با افزایش بهره وری و تقویت همه جانبه در سازمان ها، صنعت، جامعه و شهروندان است.
سامانه HSE وظیفه مدیریت موضوعات بهداشتی، ایمنی و محیط زیستی را بر عهده دارد.

HSE

سلامت توصیفی است از عملکرد درست اعضای بدن و قدرت سازگاری با شرایط محیطی، در ارتباط با افراد دیگر جامعه و تلاش برای دستیابی به اهداف والا و معنا بخشیدن به زندگی. بهداشت حالتی است که به افراد این امکان را میدهد که از آسایش جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی برخوردار باشند.


ایمنی میزان یا درجه فرار از خطر و در امان بودن از ریسک خطر است. خطر عواملی است که بالقوه میتواند سبب آسیب های جانی، مالی و زیست محیطی و یا ترکیبی از آنها باشد. ایمنی پیشگیری از حوادث و کنترل حوادث مرتبط با انسان، وسایل و محیط میباشد.


محیط زیست به محیط محور یا شرایطی که یک فرد در آن قرار گیرد اطلاق میشود. شامل موجودات زنده، حیوان و گیاه. حفظ محیط زیست به عنوان سرمایه عظیم حیات موجب توسعه پایدار شهر خواهد شد.