08/20/2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجو
  قائم مقام شهردار منطقه 18
نام و نام خانوادگی: علی مژده جو

پست الکترونیک : mojdehjoo@tehran.ir

نوع استخدام : رسمی

سوابق خدمتی : 26 سال

سال تولد: 1346

محل تولد : سلماس (آذربایجان غربی)


سوابق تحصیلی

دانشجوی دکتری عمران (مهندسی مدیریت و ساخت)
کارشناسی ارشد عمران (مهندسی مدیریت و ساخت)
کارشناسی عمران (دانشگاه صنعتی شریف)

سوابق مدیریتی و اجرایی

سازمان

عنوان

شهرداری منطقه 18
قائم مقام
شهرداری منطقه 22
مشاور عالی شهردار در منطقه
شهرداری منطقه 22
قائم مقام و معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه
شهرداری منطقه 22
قائم مقام و معاون حمل و نقل و ترافیک و سرپرست معاونت فنی و عمرانی منطقه
شهرداری منطقه 22
معاون حمل و نقل و ترافیک منطقه
شهرداری منطقه 22
رئیس کمیسیون شبکه معابر منطقه
شهرداری منطقه 4
رئیس قسمت هماهنگی حمل و نقل و ترافیک منطقه
شهرداری تهران کارشناس و عضو کمیته فنی شرکت مطالعات جامع حمل و نقل و ترافیک
شهرداری سلماس-آذربایجان غربی رئیس خدمات شهری