11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
عنوانآدرستلفنتوضیحات
دفتر خدمات الكترونيك كد 1803 یافت آباد میدان معلم_ابتدای خیابان حیدری شمالی،روبروی مجتمع قضایی شهید مطهری(دادسرا) 66326803/66326410 مدیریت:مهندس طیبی
دفتر خدمات الكترونيك كد 1805 خیابان فتح، نرسیده به خیابان خلیج؛ ساختمان110، پلاک 726،طبقه اول_دفترخدمات الکترونیک 6268774/66268839/66188310/09121014038 مدیریت:مهندس حسنی
دفتر خدمات الكترونيك کد1802 خیابان آیت ا...سعیدی؛خیابان بهرامی؛نبش بانک ملی شهرداری منطقه 18 پلاک331 66232894
دفتر خدمات دولت الکترونیک بلوار معلم بعد از خ شهید رجائی
کد1801 یافت آباد – بلوار معلم – نبش سه راه بنفشه 66213563-66244960 مدیریت: مهندس عنایتی