01/18/2019 - جمعه 28 دي 1397
جستجو
            مهر             آبان             آذر             جمع کل
تعداد آموزش دیدگان 2781 نفر 2726 نفر 4373 نفر 9880 نفر           
جوایز اهدایی             تعداد مدارس 24             27            37                         1915            

           
دفترچه یادداشت  -  15  161
 CD آموزشی ترافیکی 270  221  - 
 گردونه ترافیکی 240  210  120 
 کتاب و بروشور ترافیکی 256  - - 
خط کش ترافیکی  391  -  - 
کاور پلیس (تحویل به مدارس ) 17 -                        14                            
 آموزش خارج از مرکز مدارس سطح منطقه 18   مدارس سطح منطقه 18              مدارس سطح منطقه 18
مدارس    دبستان عمار-قدوسی-سلمان فارسی-سعادت-علامه امینی-سمیه-صفا-ایثارگران-نجم (1)- نجم (2)-کیهانی         دبستان صفا-سمیه-سعادت-آزادی قدس-عمار-کیهانی-فلاح مقدم-قدوسی دبستان فلاح مقدم- عمار-کیهانی-سمیه-موفقیان-غیاثی-خرم نژاد-متقین-صاحب الزمان