06/23/2018 - شنبه 2 تير 1397
جستجو
            مهر             آبان             آذر             جمع کل
تعداد آموزش دیدگان 2781 نفر 2726 نفر 4373 نفر 9880 نفر           
جوایز اهدایی             تعداد مدارس 24             27            37                         1915            

           
دفترچه یادداشت  -  15  161
 CD آموزشی ترافیکی 270  221  - 
 گردونه ترافیکی 240  210  120 
 کتاب و بروشور ترافیکی 256  - - 
خط کش ترافیکی  391  -  - 
کاور پلیس (تحویل به مدارس ) 17 -                        14                            
 آموزش خارج از مرکز مدارس سطح منطقه 18   مدارس سطح منطقه 18              مدارس سطح منطقه 18
مدارس    دبستان عمار-قدوسی-سلمان فارسی-سعادت-علامه امینی-سمیه-صفا-ایثارگران-نجم (1)- نجم (2)-کیهانی         دبستان صفا-سمیه-سعادت-آزادی قدس-عمار-کیهانی-فلاح مقدم-قدوسی دبستان فلاح مقدم- عمار-کیهانی-سمیه-موفقیان-غیاثی-خرم نژاد-متقین-صاحب الزمان