08/20/2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجو
شرح وظایف

مدیریت بحران به مجموعه‌ای از فعالیت‌ها، چاره‌جویی‌ها و دستورالعمل‌هایی اطلاق می‌گردد که مدیریت یک سازمان، درچالش با بحران انجام می‌دهد و هدف آن کاهش روند،کنترل رفع بحران است، به‌طورکلی مدیریت بحران به معنای سوق دادن هدفمند جریان پیشرفت امور، به‌روالی قابل کنترل و انتظار بازگشت امور در اسرع وقت، به شرایط قبل بحران است.

شرح وظایف دبیر ستاد بحران به شرح ذیل است:
- پويا سازي ستاد مديريت بحران منطقه
- ايجاد هماهنگي در بین ستاد عمومي و ستاد تخصصي در كليه امور مرتبط با مراحل چهار‌گانه مديريت بحران
- برگزاري مستمر جلسات فصلي ستاد مديريت بحران منطقه با حضور كليه اعضاء عمومي وتخصصی
- شناسايي، سازماندهي و پيش‌بيني و بکارگیری امكانات و تجهيزات بالقوه و بالفعل سازمان‌ها، مؤسسات، نهادها و دستگاه‌هاي دولتي مرتبط در منطقه
- تهيه اطلاعيه و آگهي‌هاي مختلف مورد نياز منطقه با هماهنگي اداره كل روابط عمومي و بين‌الملل
- پاسخگویي و راهنمایي ارباب رجوع
- تهيه و نصب ساير اقلام تبليغاتي نظير پلاكارد، تراكت، آويز، پوستر و اطلاعيه و ريسه و در ساختمان‌هاي‌ منطقه، ميادين و معابر به مناسبت‌هاي مختلف ايام و اعياد
- همكاري و ايجاد هماهنگي‌هاي لازم با اداره كل روابط عمومي و بين‌الملل
- شناسايي، ارزيابي و تحليل عوامل و شرايط بحران‌زا و بحران‌زده در سطح منطقه و انعكاس مستمر وضعيت و اقدامات به سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران
- تدوين سناريو و اجراي منظم مانورهاي عمومي و تخصصي مديريت بحران منطقه
- اجراي به موقع و اعلام نتايج دستورات ابلاغي از سوي رئيس ستاد مديريت بحران شهر تهران و جانشيني وي
- هدايت و نظارت بر تشکیلات و فعاليت مستمر ستادهاي مديريت بحران نواحي
- تلاش مستمر در خصوص آموزش و آمادگي عناصر ستادي مديريت بحران منطقه و نواحي تابعه
- فراخوان، جذب، آموزش، تجهيز، سازماندهي، بكارگيري و پايدارسازي گروه‌هاي داوطلب مردمي
- اهتمام نگهداشت، اجتناب از هرگونه دخل و تصرف و تغییر در كاربري و حصول اطمينان از آمادگي تجهيزات و تأسيسات پايگاه‌هاي پشتيباني مديريت بحران منطقه
- بررسي و تأييد انتصاب كارشناس مديريت بحران و پدافند غيرعامل ناحيه با هماهنگي شهردار ناحیه
- اجراي ساير برنامه‌ها و مصوبات ابلاغي از سوي ستاد و سازمان پيشگيري و مديريت بحران شهر تهران