08/20/2018 - دوشنبه 29 مرداد 1397
جستجو
طرح های منطقه

• طرح اجرایی 76 متری سعید آباد (بزرگراه مسیل کن - الغدیر)
• ساماندهی اراضی امامزاده زید
• ساماندهی اراضی تجاری - کارگاهی جنوب منطقه (محور راه آهن اهواز - جاده ساوه)
• ساماندهی ناحیه صنعتی و کارگاهی
• ساماندهی بازار آهن
• طرح ساماندهی اراضی مجاور مسیل کن
• طرح تداوم محور 35 متری بهرامی (خ حیدری- بهار) و بازسازی محله مجاور آن
• مجموعه پردیس خودرو و پایانه مسافربری ، ایستگاه مترو ، موزه خودرو ...
• ایجاد مرکز فرامنطقه ای جنوب غربی تهران (یافت آباد)

برنامه 5 ساله (92-88)

برنامه 5 ساله شهرداری تهران
برنامه راهبردی منطقه 18 شهرداری تهران با توجه به ويژگي هاي منطقه داراي چشم نداز، اهداف، راهبردهای توسعه مشخص به قرار زير است:

اهداف کلی
1)ارتقاء نقش منطقه بااستفاده از ظرفیت های کالبدی و پیش بینی عملکردهای فرا منطقه ای و شهری
2) حفظ وانسجام کالبدی و تقویت لبه های مشخص به عنوان محدوده قانونی جدید منطقه
3) جمعیت پذیری منطقه بر مبنای ظرفیت های کالبدی و ساختاری ، تعدیل جمعیت مناطق مجاور و تامین کمبودهای خدماتی هماهنگ با طرح های فرادست
4) توسعه اقتصادی و رونق اشتغال
5) حفاظت از محیط زیست با حفظ اراضی کشاورزی و خروج صنایع آلاینده
6) تقویت و توسعه شبکه ارتباطی و نظام حمل و نقل با توسعه زیرساخت ها واستفاده از سیستم حمل ونقل ریلی (مترو ) و توسعه دسترسی به دیگر مناطق شهر متناسب با نقش دروازه ای منطقه
7) ارتقاء سطح کیفیت محیط شهری همراه با بهسازی ونوسازی بافت های فرسوده مسکونی وصنعتی
8) بهبود سیما ومنظر منطقه با تاکید بر هویت های معماری و شهرسازی ایران اسلامی
9) ارتقاء کیفیت زیست محیطی منطقه و توسعه فضاهای عمومی و گردشگری

چشم انداز
1) منطقه ای با اصالت وهویت ایرانی - اسلامی
2) منطقه ای دانش محور با فن آوری های نوین
3) منطقه ای سر سبز ، شاداب و سرزنده
4) منطقه ای امن و مقاوم در برابر مخاطرات، حوادث وسوانح طبیعی
5) منطقه ای با انسجام ساختاری مناسب و پایدار برای سکونت، فعالیت و فراغت
6) منطقه ای برخوردار از رفاه عمومی و زیر ساخت های مناسب و تامین کننده حقوق شهروندی و ترافیک روان
7) منطقه ای با عملکرد فرامنطقه ای ومنطقه ای وتوسعه پایدار وفعال در زمینه های صنعت و کشاورزی نوین

راهبرد ها و توسعه
1) بهبود و ارتقاء خدمات فرامنطقه ای
2) ساماندهی محدوده منطقه
3) ارتقاء سطح کیفی و کمی اسکان در منطقه و برقراری توازن عملکردهای مسکونی و خدماتی
4) تشویق فعالیت های اقتصادی و ایجاد فرصت های شغلی با توسعه فعالیتها در باغات کشاورزی
5) ساماندهی شبکه ارتباطی منطقه
6) حفظ حریم فضای سبز در مجاورت بزرگراه آزادگان
7) نوسازی و بهسازی بافت های فرسوده
8) آماده سازی اراضی توسعه آتی منطقه
9) تعیین مکان های مناسب برای ساخت مراکز ستاد بحران
10) بهره برداری بهینه از رودخانه کن و حریم آن
11) تشویق مشارکت های مردمی و سرمایه گذاری نهادها
12) سازماندهی فضایی منطقه
13) هدایت ساخت و سازها با توجه به موقعیت و امکانات منطقه
14) ساماندهی میراث فرهنگی موجود
15) اعمال ضوابط مناسب ساخت وساز برای بهبود سیما و منظر شهری
16) ایجاد فضاهای تفرجگاهی و گردشگری و توسعه فضای سبز
17) ساماندهی و توسعه خدمات عمومی منطقه