11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
طرح های منطقه

• طرح اجرایی 76 متری سعید آباد (بزرگراه مسیل کن - الغدیر)
• ساماندهی اراضی امامزاده زید
• ساماندهی اراضی تجاری - کارگاهی جنوب منطقه (محور راه آهن اهواز - جاده ساوه)
• ساماندهی ناحیه صنعتی و کارگاهی
• ساماندهی بازار آهن
• طرح ساماندهی اراضی مجاور مسیل کن
• طرح تداوم محور 35 متری بهرامی (خ حیدری- بهار) و بازسازی محله مجاور آن
• مجموعه پردیس خودرو و پایانه مسافربری ، ایستگاه مترو ، موزه خودرو ...
• ایجاد مرکز فرامنطقه ای جنوب غربی تهران (یافت آباد)

برنامه 5 ساله