11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
ساختار سازمانی
شهردار ناحیه
غلامرضا تدبیری
     
    معاون ناحیه
    غلامرضا نعمتی سروش
     
    اداره شهرسازی
    حسين درويش
     
    اداره عمران و ترافیک
    مرتضی شعبانی
     
    اداره اجتماعی و فرهنگی
    نسرین جمالی
     
    اداره امور شهری و محیط زیست
    مهدی افسرده پردسری
     
    اداره برنامه ریزی، مالی و اداری
    محمد شادمان
     
    شهردار شب 1
    اصغر حبیب خواه
     
    شهردار شب 2
    جعفر مصلحی
ناحیه یک

میدان معلم - بلوار مدائن - خیابان 14 معصوم - روبروی بوستان یاس - کوچه یادگار

تلفنخانه مرکزی: 66614370

شهردار ناحیه 1 منطقه 18 تهران عنوان کرد : توسعه فضاهای ورزشی و ساماندهی اراضی خط آهن ؛ مهمترین مطالبه شهروندان محله تولید دارو

شهردار ناحیه 1 منطقه 18 تهران عنوان کرد : توسعه فضاهای ورزشی و ساماندهی اراضی خط آهن ؛ مهمترین مطالبه شهروندان...

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر محوری پاکسازی شد

با مشارکت عوامل اجرائی نواحی هفتگانه منطقه 18 شهرداری تهران : حاشیه بزرگراه آزادگان با اجرای طرح نگهداشت معبر ...

شهردار ناحیه 1منطقه18 تهران : فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی دینی و تاریخی است

شهردار ناحیه 1منطقه18 تهران : فرهنگ ایثار و شهادت فرهنگی دینی و تاریخی است

شهردار ناحیه 1 منطقه 18 تهران خبر داد : آغاز عملیات بهسازی مکانیزه روکش آسفالت بلوار مدائن

شهردار ناحیه 1 منطقه 18 تهران خبر داد : آغاز عملیات بهسازی مکانیزه روکش آسفالت بلوار مدائن

در بازدید صبحگاهی روز تعطیل شهردار منطقه 18 تهران در دستور کار قرار گرفت  : بررسی راهکارهای عملیاتی برای عقب نشینی املاک معارض در تعریض خیابان شهیدان بهرامی

در بازدید صبحگاهی روز تعطیل شهردار منطقه 18 تهران در دستور کار قرار گرفت : بررسی راهکارهای عملیاتی برای عقب ن...

اطلاعات کلی جمعیت ناحیه 1 در سال 1395 نسبت به کل کشور


 
 
نسبت تعداد خانوار
 نسبت جمعیت زنان
نسبت جمعیت مردان
نسبت جمعیت
 0% 0.1% 0.1%
0.1%
 بعد خانوار
تعداد خانوار
 جمعیت کل زنان
جمعیت کل مردان
 جمعیت کل ناحیه 1
 3.1  37842 58520
 60027 118547
 49.4% 50.6%