11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
Skip Navigation Links.
عنوان تلفن
دفتر شهردار 66223399
معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری 66248084
معاونت توسعه منابع انسانی 66246667
معاونت شهرسازی و معماری 66236998
معاونت فنی و عمرانی 66211144
معاونت خدمات شهری و محیط زیست 66233787
معاونت حمل و نقل و ترافیک 66298020
معاونت مالی و اقتصاد شهری 66212131
معاونت امور اجتماعی و فرهنگی 66792440
اداره بازرسی 66205928
اداره حراست 66229292
اداره حقوقی 66229293
اداره املاک و مستغلات 66212135
اداره سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی 66320909
اداره روابط عمومی 66212020
یگان حفاظت 66212238
دبیرخانه 66302737
واحد بسیج 66228998
ستاد مدیریت بحران 66213737
شهرداری ناحیه یک 66613790
شهرداری ناحیه دو 66206832
شهرداری ناحیه سه 66802215
شهرداری ناحیه چهار 66802856
شهرداری ناحیه پنج 66250909
شهرداری ناحیه شش 66282800
شهرداری ناحیه هقت 55292626
print