11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
دسته بندی:

1. ارسال پرونده املاک دارای تخلف به کمیسیون ماده 100 و نحوه صدور آرای در کمیسیون مربوطه چگونه است؟

2. نحوه محاسبه عوارض صدور پروانه پلاک های موجود درسطح منطقه چگونه است؟

3. نحوه مشارکت وسرمایه گذاری افراد حقیقی وحقوقی در شهرداری تهران چگونه است ؟

4. رعایت مفاد مندرج در پروانه های ساختمانی صادره توسط شهرداری ها الزام آور است؟

5. اعلام کاربری به چه اشخاصی حقیقی یا حقوقی مجاز است؟

6. جهت اعلام کاربری اراضی بیشتر از ۱۰۰۰ مترمربع به چه مدارکی نیاز است ؟

7. ساخت و ساز در حریم معابر بیش از ۲۰۰ متر چگونه است ؟

8. حریم معابر چقدر است؟

9. دسترسی سواره در املاکی که از دو یا چند گذر دسترسی دارند چگونه است ؟

10. دسترسی و نورگیری از فضای سبز عمومی چگونه است؟

صفحه:   از 3