11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو
اهداف پرتال

بر آنیم تا با بهره گیری از فضای مجازی و امکانات پرتال شهرداری تهران اقدامات موثری در جهت ارتباط با شهروندان، برگزاری نظرسنجی، ارائه خدمات منطقه، ارائه اخبار و گزارش ها، شفاف سازی قوانین و مصوبات،ساده سازی روش ها وارتباط موثر داشته باشیم و خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری تهران به صورت قابل دسترس، امن و معتبر، به شهروندان محترم ارائه نمائیم.

در نهایت از تمامی عزیزانی که در راه اندازی و عملیاتی نمودن و جمع آوری مطالب پرتال منطقه 18، نقش داشته اند، نهایت سپاس را داریم.

تاریخچه پرتال