08/14/2018 - سه شنبه 23 مرداد 1397
جستجو
سرپرست شهردار ناحیه 4
نام و نام خانوادگی: حامد مرادی

پست الکترونیک :moradi-hamed@tehran.iri

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1360

محل تولد : باختران

تحصیلات: لیسانس مهندسی عمران - عمران