12/13/2018 - پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجو
شهردار ناحیه چهار
نام و نام خانوادگی: حامد مرادی

پست الکترونیک :moradi-hamed@tehran.iri

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1360

محل تولد : باختران

تحصیلات: لیسانس مهندسی عمران - عمران