10/16/2018 - سه شنبه 24 مهر 1397
جستجو
شهردار ناحیه پنج
نام و نام خانوادگی: امیر محمدی

پست الکترونیک: mohammadi-amr@tehran.iri

نوع استخدام: رسمی

سال تولد: 1357

محل تولد : تهران

تحصیلات: فوق لیسانس روان شناسی