11/22/2019 - جمعه 1 آذر 1398
جستجو

1397/5/6 آمار بازدید : 159 print

شهردار منطقه 18 با بیان این نکته که بزرگترین چالش در شهر کاهش نقدینگی است ،گفت : اجرای هر فعالیتی نیاز به برخورداری از درآمد مناسب داشته تا زمینه اقدامات متنوع برای شهروندان میسر گردد.


به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه 18 ، مهندس سید محمد فیاض در نشست شورای عالی درآمد منطقه ضمن بیان مطلب فوق افزود : اگر جدیتی از سوی مدیران شهری در پیگیری این امور نباشد ، قطعا" نمی توان خدمات مطلوب و مورد نیاز شهروندان را ارائه و بالطبع آن پروژه های نیمه تمام را تکمیل کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خویش از شهرداران نواحی بعنوان پیشانی پیکان مدیریت شهری نام برد که نقشی بسیار ارزشمند در تحقق در آمد های پایدار و ناپایدار داشته و باید تمام امکانات برای تحقق این امر بسیج نمایند.

فیاض در ادامه تصریح کرد : بحث اصلی مدیریت شهری تهران کسب در آمد لازم و مورد نیاز برای اداره پایتخت است ، فلذا چون شهرداری در آمد پایدار ندارد ، لازم است شهرداری حداقل حقوق به جای خود را از کسانی که به هر نحوی از خدمات متنفع شده اند ، دریافت و صرف امور شهر و شهروندان شود.

شهردار منطقه 18 افزود : برای حل و فصل امور و هریک از فعالیتها در شهر ، باید علاوه بر اینکه هریک از امور را یک گزینه و با یک طرح ببینیم ، لازم است برای هریک راه حل ارائه تا بتوانیم پیشنهادات را بررسی و راهکارها را به ظهور بنشانیم و به همین دلیل نیز نحوه ارائه بسیار مهم است.

فیاض در پایان سخنان خویش یاد آور شد : گر چه شهرداری تهران هم اکنون با معضل در آمدی مواجه است ، نقش ادارات نواحی بویژه دوائر شهرسازی وخدمات شهری در پیگیری و وصول مطالبات متعلق به شهرداری که بعضی از آنها سالهاست مطالبه نگردیده و حق و حقوق شهرداری که همانا تضییع بیت المال است ، بسیار تأثیر گذار بوده و معاونین ذیربط موظف هستند از مدیران خود در نواحی این موضوعات را پیگیری نمایند.

گفتنی است : هریک از معاونین و مدیران منطقه نیز در این نشست نیزبه تناسب موضوعات مطروحه سخنانی را ایراد کردند.

loading
  نظرات