12/10/2018 - دوشنبه 19 آذر 1397
جستجو
شورایاریها

محله چیست؟

در ساده ترین تعریف محله از خانه های مجاور هم در یک فضای جغرافیایی خاص تشکیل می شود،برای تشکیل یک محله شرایط زیر لازم است:
* دارا بودن یک حوزه جغرافیایی از شهر با دست کم یا زیاد
* پیدایش و تکوین یک اجتماع کوچک از گروهی از مردم


محله محوری شاخصه اصلی شهر اسلامی

در شرایط کنونی تهران که آپارتمانهای بلند و جدید برضد روابط میان انسانها عمل می کنند و آنها را از هم دور و نسبت به یکدیگر بیگانه می سازد، چرا که در آپارتمانها،هریک از ساکنان سعی دارند روابط خود را بر مبنای فضا و فرم به وجود آمده تعریف و تبیین کنند. این ساختمانهای بلند به نوعی از عملکرد طبیعی واحدهای اجتماعی مهمی نظیر خانواده و محله و جزء آن جلوگیری می کند، مجتمع های مسکونی عمدتا مکان و محلی برای انزوا از واقعیات طبیعی زندگی اند و نه مکانی بری حضور افراد در متن زندگی و انحطاط اجتماعی و انزوای اجتماعی نیز از جمله مسایل عمومی مجموعه های مسکونی انبوه است ساختمانهای بلند کلیه ارزشها و سنتهای قدیمی کالبدی و سیمای شهرها را زیر پا گذاشته و مناظر طبیعی شهرها را از بین برده است. ساختمانهای بلند علیه خود انسان نیز عمل می کنند زیرا انسان ها را از یکدیگر جدا ساخته بدین ترتیب زمینه لازم برای وقوع جنایات و انواع ناهنجاریها را فراهم می سازند.
در حال حاضر یکی از مصادیق بارز مشارکت وجود شورایاران در محلات میباشد تقویت شورایاری یعنی تقویت مشارکت عمومی،تقویت احساس تعلقات اجتماعی برای بدست آوردن محیطی ایمن عاری از ناهنجاریهای اجتماعی، بهره گرفتن از اندیشه و تخصص همگان، بهره گرفتن از تجارب معتمدین در اداره امورشهر،برقراری ارتباط موثر در بین ساکنین محله ها با مدیران شهری از جمله شهرداری،شورای اسلامی شهر تهران و دیگر دستگاههای اجرایی کشور گسترش نظارت و... مدیریت شهری منطقه ۲۲ تهران نیز با ارزش نهادن براصل محله محوری و شهروند مداری بستر مناسبی در جهت مشارکت عملی شهروندان در زمینه های مختلف فراهم نموده است ارزش گذاشتن پدیده های شهروندان در مدیریت شهری سبب می گردد تا فضایی مناسب جهت همکاری و همراهی شهروندان در ساختن شهری آباد و با نشاط فراهم آید سلسله بازدید ها و نشستها دوره ای با شهردار، معاونین، مشاورین و شهرداران محترم نواحی از جمله راهکارهای اجرا و تحقق این امر می باشد.


شورایاری ها انگیزه تشكیل شورای محلات و شورایاری ها

شوراها یك نهاد مردمی هستند كه عملاً نقش نظارتی در محلات و مناطق را دارند و انگیزه تشكیل آنها بستر سازی مشاركت مردم در اداره امور شهر و پل ارتباطی شهرداری با مردم هستند و تدبیر جناب آقای دكتر قالیباف شهردار محترم تهران در اداره امور شهر ، شهروند محوری ، محله گرایی و منطقه محوری می باشد.

print